Wielkie zmiany w dowodach osobistych! Potrzebny będzie odcisk palców

i

Autor: ARKADIUSZ ZIOLEK/East News Wielkie zmiany w dowodach osobistych! Potrzebny będzie odcisk palców

Odcisk palca na dowodach osobistych? Prezydent właśnie podpisał nowelizację!

2021-06-01 12:23

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z którą w warstwie elektronicznej dowodów wydawanych po 2 sierpnia znajdą się odciski palców, a do warstwy graficznej powróci podpis posiadacza – poinformowała we wtorek prezydencka kancelaria.

Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych została uchwalona przez Sejm w połowie kwietnia, a 20 maja posłowie odrzucili wprowadzaną do niej przez Senat poprawkę. Prezydent ustawę podpisał w poniedziałek. Jej celem jest dostosowanie przepisów krajowych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych.

Regulacja wprowadzi do e-dowodów (dowodów z warstwą elektroniczną) wydawanych po 2 sierpnia drugą cechę biometryczną, tj. dwa odciski palców w formatach cyfrowych. Pierwsza cecha, którą zawierają e-dowody wydawane od marca 2019 roku, to wizerunek twarzy. Do warstwy graficznej dowodów powróci podpis posiadacza. Zarówno odciski palców, jak i podpis znajdą się w dowodach osób powyżej 12. roku życia (wyłączywszy osoby, w przypadku których pobranie odcisków lub złożenie podpisu jest niemożliwe).

Nowe dowody, tak jak te wydawane od 2019 roku, co do zasady ważne będą 5 lub 10 lat. Różnica polega na tym, że pięcioletni okres ważności przypadnie dzieciom poniżej 12. roku życia, nie poniżej 5. roku życia. Ponadto dowody osobiste osób, od których pobranie odcisków palców będzie chwilowo niemożliwe, będą miały 12-miesięczny okres ważności.

Odciski palców będą odwzorowywane w urzędzie, tak jak dzieje się to obecnie podczas wydawania paszportów. Wnioski o dowód z drugą cechą biometryczną nie będą mogły być zatem składane online. Taka opcja ma być natomiast dostępna w przypadku wnioskowania o dokument dla dzieci do 12. roku życia.

Po zmianach nie będzie konieczności wymiany dotychczas posiadanych dokumentów.

Nowelizacja przewiduje, że dowody wydane przed 2 sierpnia – lub wydane po tym dniu na podstawie przepisów dotychczasowych – będą ważne na okres, na jaki zostały wydane, ale nie dłużej niż do 3 sierpnia 2031 roku. Elektroniczne wnioski o dowód na dotychczasowych zasadach można składać do 26 lipca.

Dla osób, które faktycznie nie mogą udać się do urzędu gminy, regulacja przewiduje możliwość skorzystania z mobilnej stacji obsługiwanej przez urzędników, umożliwiającej pobranie odcisków palców poza urzędem. Znajdą się one w każdym powiecie. Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker zapowiedział ponadto, że resort przygotuje poprawkę do przyszłorocznego budżetu tak, aby zapewnić we wszystkich 300 stacjach aparaty fotograficzne.

Po 2 sierpnia zmianie ulegną wzory dowodów. Zgodnie z projektem rozporządzenia na awersie w prawym górnym rogu zostanie dodany kod państwa (PL) na tle flagi UE, przesunie się w związku z tym oznaczenie informujące, że dokument posiada chip, a także umieszczone zostanie pole na podpis posiadacza u dołu dokumentu. Na rewersie natomiast napis "Numer dowodu osobistego" zmieni się na "Seria i numer dokumentu".

Raport z anteny 1.06, godz.10