Nowy alert RCB. Wkrótce możesz otrzymać TAKIEGO smsa! Przed czym będzie przestrzegał?

i

Autor: Canva Nowy alert RCB. Wkrótce możesz otrzymać TAKIEGO smsa! Przed czym będzie przestrzegał?

Nowy alert RCB. Wkrótce możesz otrzymać TAKIEGO smsa! Przed czym będzie przestrzegał?

2021-11-04 10:20

Do tej pory SMS-y z alertami RCB dostawaliśmy tylko przy okazji burz, ulew, silnych wiatrów. Nadchodzą jednak zmiany. Od teraz wiadomości otrzymywać będziemy częściej. Wszystko za sprawą ostrzeżeń przed bardzo złym stanem jakości powietrza.

NOWE OSTRZEŻENIE RCB  - KIEDY BĘDZIE WYSYŁANE?

Ostrzeżenia będą wysyłane, gdy prognoza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) wskaże, że w danym powiecie istnieje zagrożenie przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 powyżej 150 µg/m3.

Ostrzeżenia GIOŚ są sporządzane na podstawie wyników pomiarów ze stacji monitoringu jakości powietrza funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), prognoz meteorologicznych oraz prognoz zanieczyszczenia powietrza wykonywanych przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy.

Zapomniane polskie hity. Kiedyś słuchał ich każdy

NOWY ALERT RCB - JAKA BĘDZIE TREŚĆ?

Osoby przebywające na terenie objętym Alertem RCB będą otrzymywały SMS o treści:

Uwaga! Dziś (data) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego. Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz.

Treść ostrzeżenia może ulec niewielkim zmianom. Komunikaty będą na bieżąco publikowane również na stronach internetowych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (gov.pl/rcb) oraz na profilach Centrum w mediach społecznościowych.

Pył zawieszony jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy, które utrzymują się w powietrzu. Cząsteczki te mogą zawierać np.: związki siarki, azotu, związki organiczne (w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów).

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: [email protected]

Czy rozpoznasz polskie miasto po starówce?

Pytanie 1 z 10
Jakie to miasto?
Jakie to miasto?