Szkoła

i

Autor: Alexandra_Koch/Pixabay/cc0

Matura poprawkowa 2021: co będzie na egzaminie? Co czeka uczniów we wtorek 24 sierpnia?

2021-08-23 7:51

We wtorek rano przeprowadzone zostaną poprawkowe egzaminy maturalne. W tym roku będą to tylko egzaminy pisemne. Chęć zdawania poprawki zgłosiło blisko 64 tys. abiturientów - poinformowała PAP Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE).

Egzaminy poprawkowe rozpoczną się o godzinie 9.00 (w ubiegłym roku egzaminy odbywały się wyjątkowo po południu, bo odbywały się we wrześniu). Jak przekazała PAP CKE, do egzaminu poprawkowego zgłosiło się 63 976 zdających.

Z danych CKE wynika, że najwięcej zdających - ponad 50,7 tys. - zadeklarowało chęć przystąpienia do pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki. Do poprawkowego egzaminu pisemnego z języka polskiego ma przystąpić ponad 7,5 tys. abiturientów. Wśród egzaminów pisemnych z języków obcych najwięcej poprawek - 5,1 tys. - abiturienci zdawać będą z języka angielskiego.

Z pozostałych języków obcych egzaminy zdawać będzie: z języka niemieckiego - 458 osób, rosyjskiego - 58 osób, hiszpańskiego - 12 osób, francuskiego - 5 osób i włoskiego - 2 osoby.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 10 września 2021 r.

Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 81 proc., a prawo do poprawki ma 13,2 proc. Spośród tegorocznych absolwentów techników maturę zdało 64 proc., a prawo do poprawki ma 24,9 proc.

Do głównej majowej sesji maturalnej przystąpiło 273,4 tys. tegorocznych absolwentów (167,5 tys. absolwentów liceów i 105,9 tys. absolwentów techników) - osoby te przystąpiły do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Ponadto do egzaminu maturalnego przystępowały osoby, które w ubiegłych latach go nie zdały, chciały podwyższyć wynik lub zdawały egzamin w kolejnych przedmiotów.

W tym roku w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin maturalny był przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu ub.r., a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc.) określonych w podstawie.

Nie było w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawali je tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

Maturzyści, którzy nie zdali jednego obowiązkowego egzaminu, mają prawo do poprawki 24 sierpnia. Aby przystąpić do egzaminu w tym terminie, musieli do 12 lipca złożyć pisemne oświadczenie w tej sprawie w swojej macierzystej szkole. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok

Nowa Biała odbudowuje się z popiołów.