Matura, egzamin maturalny

i

Autor: SHUTTERSTOCK Matura, egzamin maturalny

Matura 2022: kiedy może zostać odwołana? Czy można przełożyć egzamin?

2022-05-07 10:38

Wielkimi krokami nadchodzą ważne dni dla tegorocznych maturzystów. Zbliża się bowiem jeden z ważniejszych egzaminów w ich życiu. Mowa oczywiście o maturze. Warto być przygotowanym merytorycznie i nie zapominać o podstawowych zasadach. Czasem zdarza się, że egzamin dojrzałości może zostać odwołany. Co wtedy? Czy można przełożyć egzamin?

Matura 2022 tradycyjnie w tym roku wypada na początku maja, zaraz po długim weekendzie. Pierwszy egzamin odbędzie się 4 maja o godz. 9:00. Maturzyści zmierzą się z językiem polskim na poziomie podstawowym. Później - 5 i 6 maja - odbędą się egzaminy z matematyki i z języka angielskiego również na poziomie podstawowym.

W dalszych terminach maturzyści będą mogli zdawać egzamin dojrzałości z innych przedmiotów - zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Podczas egzaminów maturalnych, pomimo przygotowania, zdarzają się sytuacje, które nie do końca mogą zostać przewidziane, zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów. Matura wtedy może zostać odwołana. I co wtedy? Czy można przełożyć egzamin dojrzałości?

Kiedy matura może zostać odwołana? Czy można ją przełożyć?

Odwołanie matury jest sytuacją nadzwyczajną. Istnieją  jednak takie, w których można to zrobić. Egzamin dojrzałości może być przełożony, gdy stwierdzone zostanie, że nastąpił popularnie zwany "wyciek". To nic innego jak nieprawne dostanie się zestawów egzaminacyjnych w ręce zdających lub kogokolwiek innego. W przypadku wstrzymania egzaminu w części ustnej lub w części pisemnej dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustala nowy termin części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Matura w danej placówce może zostać odwołana również w przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego. Mowa jest tutaj np o pożarze, kataklizmach, czy napadzie. Przewodniczący dany egzamin i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, a w razie potrzeby odpowiednie służby - policję, czy straż pożarną.

Kiedy przebieg danego egzaminu w konkretnej szkole jest zagrożony ze względu na trudną sytuację pogodową lub niespodziewane utrudnienia komunikacyjne w dniu egzaminu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego uzgadnia ze zdającymi, którzy mieli problemy z dotarciem na egzamin, dogodny dla nich nowy termin egzaminu.

W 2021 roku podczas pandemii koronawirusa rozważano odwołanie i przełożenie matury na inny termin. Zdania były mocno podzielone. Ostatecznie, wszystkie egzaminy odbyły się w odgórnie ustalonych dniach.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Rosja powinna zostać uznana za kraj terrorystyczny [Super Raport]

Masz dla nas ciekawy temat lub jesteś świadkiem wyjątkowego zdarzenia? Napisz do nas na adres [email protected]!