dziecko

i

Autor: pexels "Mama 4 plus". Specjalny dodatek za urodzenie dzieci. Kto go otrzyma?

Specjalny dodatek za urodzenie dzieci. Jest jednak warunek! Kto go otrzyma?

2021-12-19 9:45

Dodatek za urodzenie dzieci? Tak, to nie żart. To nowe świadczenie, na które mogą liczyć nie tylko kobiety. Jednak nie każdy go otrzyma. Trzeba bowiem spełnić jeden warunek. Jaki? Czytajcie w naszym materiale.

Spis treści

 1. "Mama 4 plus". Dodatek za urodzenie dzieci
 2. Dodatek za urodzenie dzieci. "Mama 4 plus". Kto otrzyma?
 3. Dodatek za urodzenie dzieci. "Mama 4 plus". Ile wynosi?
 4. Dodatek za urodzenie dzieci. "Mama 4 plus": jak złożyć podanie?

"Mama 4 plus". Dodatek za urodzenie dzieci

Dodatek za urodzenie dzieci, czyli "Mama 4 plus" to nowe rodzicielskie świadczenie uzupełniające, które zostało wprowadzone ustawą z dnia 31 stycznia 2021 roku. Na czym polega? Dodatek za urodzenie dzieci, to nic innego jak dodatkowe pieniądze do emerytury. Niestety nie otrzymają go wszyscy. Mogą na niego liczyć tylko osoby, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania. Chodzi o osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia lub nie podjęły go ze względu na liczne potomstwo. Przez to nie nabyły prawa do emerytury lub jest ona niższa niż minimalna. Co ważne na wsparcie z budżetu państwa, mogą liczyć nie tylko kobiety. Otrzymają je również ojcowie, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci w przypadku śmierci marki lub porzucenia dzieci przez rodzicielkę.

Dolny Śląsk pokazuje swoje bogactwa na EXPO 2020 w Dubaju

Dodatek za urodzenie dzieci. "Mama 4 plus". Kto otrzyma?

 • Do dodatku uprawnione są osoby zamieszkujące na terenie Polski oraz mającym (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju – przez co najmniej 10 lat
 • Konieczne jest ukończenie 60 lat - przez kobietę lub 65 lat - przez mężczyznę oraz posiadanie zaświadczenia o braku dochodów pozwalających na utrzymanie się
 • O świadczenie będą mogli ubiegać się też posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz cudzoziemcy legalnie przebywający na terytorium Polski

Dodatek za urodzenie dzieci. "Mama 4 plus". Ile wynosi?

Ile wynosi dodatek za urodzenie dzieci? Rodzicielskie świadczenie uzupełniające wynosi tyle, ile minimalna emerytura. Od 1 marca 2021 jest to 1250,88 zł brutto (ok. 1000 zł netto). Jeśli ktoś pobiera emeryturę niższą niż minimalna, obowiązuje dopełnienie do tej kwoty. Przykładowo, otrzymując emeryturę w wysokości 800 zł, to w ramach rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego otrzyma ok. 200 zł netto. Świadczenie podlega corocznej waloryzacji.

Dodatek za urodzenie dzieci. "Mama 4 plus": jak złożyć podanie?

Aby otrzymać dodatek, należy złożyć do ZUS wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenie emerytalno-rentowego. Trzeba też dołączyć:

 • akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi,
 • informację o numerach PESEL dzieci,
 • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.
Sonda
Pobierasz pieniądze ze świadczeń 500 plus i "Dobry start"?