PAP - info prasowe

i

Autor: Urząd Transportu Kolejowego

Kampania Kolejowe ABC II rusza w mediach

2022-07-29 10:02

Urząd Transportu Kolejowego (UTK) zainicjował nową odsłonę programu informacyjno-edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa kolejowego. Prezentacja Kampanii Kolejowe ABC II, której towarzyszyła premiera nowych spotów reklamowych, odbyła się na bocznicy Olszynka Grochowska. „Kolej jest ekologiczna, nowoczesna, komfortowa i bezpieczna – ale chcemy, żeby była jeszcze bardziej bezpieczna” – mówił Marcin Trela, wiceprezes UTK.

Celem Kampanii Kolejowe ABC jest uwrażliwienie dzieci w wieku 4-12 lat, ich rodziców i opiekunów oraz nauczycieli na zasady bezpieczeństwa obowiązujące na przejazdach kolejowych, dworcach, peronach i w pociągach, a także promowanie wzorców odpowiedzialnego zachowania się w pobliżu torów.

„W pierwszym półroczu 2022 r. na liniach kolejowych doszło do 316 wypadków, z tego ponad 200 na przejściach drogowo-kolejowych i tzw. dzikich przejściach. Dlatego postanowiliśmy kontynuować Kampanię Kolejowe ABC, aby uczyć nie tylko dzieci – ale również dorosłych - jak zachowywać się w pociągu czy na obszarze kolejowym i sprawić, by uświadomili sobie, że nie warto ryzykować, przechodząc przez tory w niedozwolonych miejscach” – podkreślił Marcin Trela.

Kolejowe ABC stanowi źródło wiedzy na temat sposobów właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. W Kampanii Kolejowe ABC II, której bohaterem jest znany i lubiany przez dzieci nosorożec Rogatek, została zaplanowana m.in. emisja spotów w radiu i telewizji, kinach, internecie, na kanałach VOD oraz w pociągach i na dworcach kolejowych.

Dodatkowo UTK zaplanował także szereg działań public relations oraz aktywności w social mediach. W kolejnej edycji kampanii informacje z zakresu bezpieczeństwa kolejowego będzie można znaleźć nie tylko na Facebooku i Instagramie, ale również na TikToku.

Kampania to również działania bezpośrednie – w tym m.in. pikniki rodzinne, które odbędą się podczas wakacji w miejscowościach wczasowych. Pierwszy z nich – w Zakopanem na Równi Krupowej będzie miał miejsce 23 lipca, a kolejny 30 lipca w Jastrzębiej Górze. Kolejne dwa zostaną zorganizowane w sierpniu. Program wydarzeń można znaleźć na stronie www.kolejoweabc.pl.

Działania podjęte przez UTK w ramach Kampanii Kolejowe ABC II nie ograniczają się tylko do wakacji. W pierwszej edycji, która zakończyła się w 2021 roku, zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne w 760 placówkach oświatowych i wychowawczych. W drugiej edycji, między lipcem 2022 r. a wrześniem 2023 r. odbędą się one w co najmniej 320 placówkach i obejmą zasięgiem ponad 10 tys. dzieci.

„Mamy zespoły edukatorów, którzy jeżdżą do szkół czy przedszkoli na terenie całej Polski. Odwiedzają przede wszystkim placówki w tych gminach, w których doszło do wypadków na przejazdach kolejowych. Zgłaszają się też do nas placówki, które usłyszały o naszej kampanii i chcą wprowadzić takie zajęcia prewencyjnie” – powiedziała Natalia Krapacz, zastępca dyrektora Departamentu Przewozów Pasażerskich w UTK.

Kampania, ze względu na postać nosorożca Rogatka, stała się wśród dzieci bardzo popularna. Edukatorzy, używając do pomocy aplikacji interaktywnej tłumaczą dzieciom, jak bezpiecznie poruszać się na drodze przed przejazdem kolejowym, zachowywać się na peronie czy podczas podróży pociągiem.

W opinii Natalii Krapacz Kampania Kolejowe ABC II to spójny, kompletny i uniwersalny program edukacyjny, który będzie mógł być wykorzystywany przez placówki edukacyjne także po zakończeniu projektu.

Filmy z nosorożcem Rogatkiem promujące bezpieczeństwo na kolei obejrzały dotychczas miliony widzów. Spoty emitowane w telewizji miały zasięg ponad 23 mln odbiorców, w internecie obejrzano je ponad 25 mln razy, a w kinach zobaczyło je ponad 8 mln widzów. Od piątku nowe spoty można już oglądać w telewizji i internecie.

Kampania Kolejowe ABC II jest finansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dzięki temu projekt o całkowitej wartości 60 mln zł uzyskał dofinansowanie ze środków UE w wysokości 51 mln zł.

Urząd Transportu Kolejowego dba o bezpieczeństwo pasażerów także poprzez niezapowiedziane kontrole stanu technicznego pociągów, w szczególności składów na popularnych wakacyjnych trasach. Kontrole dotyczą przede wszystkim elementów kluczowych dla bezpieczeństwa podróżnych – m.in. stanu technicznego drzwi, dostępności wyjść awaryjnych czy zapewnienia ochrony przeciwpożarowej.

Nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym można zgłaszać poprzez aplikację Bezpiecznik oraz mailowo na adres bezpieczeń[email protected]

Źródło informacji: PAP MediaRoom