Dotatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony. Do kiedy? Sprawdź, czy możesz go dostać

i

Autor: pixabay Dotatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony. Do kiedy? Sprawdź, czy możesz go dostać

Dotatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony. Do kiedy? Sprawdź, czy możesz go dostać

2021-06-09 9:41

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ciągle można otrzymać. Działanie przepisów o dodatkowym zasiłku było już kilkukrotnie przedłużane z uwagi na pandemię koronawirusa, a co za tym idzie niestabilną sytuację z przedszkolami oraz szkołami. Do kiedy rodzice uczniów do ukończenia lat ośmiu i dzieci niepełnosprawnych mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego? W jakim przypadku się należy?

Rodzice uczniów w wieku do lat ośmiu i dzieci niepełnosprawnych mogą nadal korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 25 czerwca. Można go dostać w kilku przypadkach. Pomimo tego, że przedszkola i szkoły są już otwarte, nadal istnieją sytuacje, w których rodzice powinni otrzymywać ten dodatek. Kiedy można otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy? 

Spis treści

  1. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Kiedy go otrzymasz?  
  2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jak go otrzymać? 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Kiedy go otrzymasz?  

Na chwilę obecną rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko;
  • otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 (np. z powodu funkcjonowania szkoły w systemie hybrydowym) albo
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Takie same zasady dotyczą zasiłku dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Przysługuje on ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jak go otrzymać? 

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, należy złożyć u swojego pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Bez oświadczenia ZUS płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Raport z anteny 08.06, godz.10
Sonda
Czy publikujesz zdjęcia dzieci w Internecie?