Dodatkowe dni urlopu. Mogłeś o nich nie wiedzieć. Zobacz, kiedy ci przysługują!

2021-07-05 10:54

Masz umowę o pracę? Przysługuje ci nie tylko od 20 do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Pracodawca ma również obowiązek udzielić pracownikowi dodatkowych dni wolnych w określonych sytuacjach osobistych i rodzinnych. Komu, kiedy i w jakim wymiarze przysługuje dodatkowe wolne zwane urlopem okolicznościowym? Szczegóły w materiale poniżej.

Urlop wypoczynkowy w Polsce wynosi 20 dni rocznie - dla osób z mniejszym niż 10 lat stażem pracy oraz 26 dni dla osób, których staż pracy przekroczył 10 lat. To jednak nie wszystko. Pracownikom, którzy mają umowę o pracę, przysługują dodatkowe dni wolne zwane urlopem okolicznościowym. Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu okolicznościowego w określonych sytuacjach osobistych i rodzinnych pracownika na wniosek pracownika. Co ważne, wynagrodzenie za urlop okolicznościowy wylicza się tak samo jak za urlop wypoczynkowy. Możemy z niego skorzystać za każdym razem, gdy spełnią się przesłanki jego udzielenia.

Dodatkowe dni wolne. Kiedy przysługuje urlop okolicznościowy i w jakim wymiarze? Sprawdź: