depresja twarz

i

Autor: źródło Pixabay

Blisko 30 procent policjantów we Francji ma myśli samobójcze. ZOBACZ wyniki badań!

2021-06-07 13:45

24 proc. francuskich policjantów ma myśli samobójcze lub zetknęło się ze zjawiskiem samobójstwa wśród kolegów z pracy – wynika z badania towarzystwa ubezpieczeń policji Mutuelle Generale de la Police (MGP) Najbardziej narażeni są policjanci w wieku 30-34 lat.

Według badania 40 proc. policjantów we Francji ma problemy psychiczne. Liczba ta plasuje się znacznie powyżej średniej krajowej.

 

Zdrowie psychiczne policjantów jest skorelowane z warunkami pracy i środowiskiem zawodowym – piszą autorzy badania.

Wskazują, że gdy atmosfera w relacjach z kolegami nie jest dobra lub gdy przełożeni nie słuchają skarg policjantów, prawie połowa z nich deklaruje, że ma myśli o samobójstwie.

Szef MGP Benoit Briatte podkreśla konieczność zachęt i ułatwiania dostępu do konsultacji psychologicznych i działań prewencyjnych na posterunkach policji w celu poprawy atmosfery w pracy, a tym samym zdrowia psychicznego funkcjonariuszy.

Najbardziej narażeni na popełnienie samobójstwa są policjanci w wieku od 30 do 34 lat. Napięcia z lokalną ludnością wpływają na morale policjantów - wynika z badania.

Funkcjonariusze twierdzą również, że brakuje im czasu na wykonywanie zadań i mają trudności z pogodzeniem życia prywatnego i zawodowego.

W ciągu ostatnich 25 lat samobójstwo popełniło ponad 1100 funkcjonariuszy francuskiej policji; to jest średnio 44 samobójstwa rocznie. Od 1 stycznia 2021 roku w szeregach policji krajowej doszło do 16 samobójstw.

Resort spraw wewnętrznych Francji uruchomił linię kryzysową dostępną dla funkcjonariuszy policji, którzy są ofiarami napaści lub gróźb. Stworzono również oddział pomocy psychologicznej czynny 24 godziny na dobę.

W badaniu na temat skłonności samobójczych uczestniczyło 6 tys. policjantów. Wyniki zostały opublikowane w poniedziałek. 

Strajk pielęgniarek w Siedlcach