Pieniądze

i

Autor: zdjęcie ilustracyjne

Będzie całkiem NOWY ZAWÓD! Można zarobić OGROMNE pieniądze

2022-02-09 11:05

W Polsce powstanie nowy zawód, a właściwie nowa specjalizacja zawodowa. To będzie odrębny zawód. Prace już się toczą. Właśnie trwają już konsultacje społeczne w sprawie przepisów, które określą zasady zdobywania tej specjalizacji - informuje serwis wartowiedziec.pl.

Psychoterapeuta uzależnień to nowa specjalizacja, która powstanie w Polsce. Będzie miała pomóc w zmaganiach pacjentów z zaburzeniami nawyków i popędów, a także prowadzić psychoterapię dla osób z zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.

Kto będzie mógł zostać psychoterapeutą uzależnień? Kierunki studiów, po których będzie zdobyć tę specjalizację (odbywając szkolenie specjalizacyjne), to medycyna, pielęgniarstwo, praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauka o rodzinie, teologia lub filozofia.

By móc prowadzić psychoterapię będzie trzeba zrobić w tym kierunku specjalizację. W uzasadnieniu do projektu przepisów określających nowy zawód wskazano, że specjalista będzie przygotowana do pracy z "osobami z zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, zaburzeniami nawyków i popędów oraz bliskich tych osób" - donosi portal wartowiedziec.pl 

„Umiejętności i wiedza posiadana przez specjalistę w dziedzinie psychoterapii uzależnień umożliwi prowadzenie dostosowanych do potrzeb pacjenta indywidualnych i grupowych oddziaływań psychoterapeutycznych ukierunkowanych na ograniczenie używania substancji psychoaktywnych oraz dysfunkcjonalnych zachowań wynikających z zaburzeń nawyków i popędów”

Będzie całkiem NOWY ZAWÓD! Można zarobić OGROMNE pieniądze

Psychoterapeuta uzależnień będzie mógł prowadzić zarówno terapie indywidualne, jak i grupowe. Do tego będzie umieć stawiać diagnozy problemowe, planowana i ewaluować leczenie uzależniania.

Co drugi specjalista psychoterapii uzależnień otrzymuje pensję od 4 020 PLN do 6 000 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych specjalistów psychoterapii uzależnień zarabia poniżej 4 020 PLN brutto. Na zarobki powyżej 6 000 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych specjalistów psychoterapii uzależnień.

Mija rok od śmierci pięknej Kingi. Sportsmenka zaczadziła się w domu