Warszawa i Poznań łączą siły. Chcą zwiększyć liczbę testów na koronawirusa

2020-04-23 15:47 STAN

Warszawa i Poznań łączą siły w walce z koronawirusem. Stołeczna grupa technologiczna "Sygnis" razem z uniwersytetem im. Adama Mickiewicza opracowała nowy projekt wymazówek. Taki sprzęt jest konieczny, aby pobrać próbki do testów na koronawirusa. Dowiesz się więcej czytając ESKA Warszawa.

Coraz mniej testów

Jednym z największych zagrożeń w obecnej sytuacji epidemiologicznej jest spadająca ilość wykonywanych testów na obecność koronawirusa u pacjentów. Może być to spowodowane zbyt małą liczbą wymazówek, niezbędnych do pobrania próbek. Bez tego, kluczowego elementu procesu, nie jest możliwa diagnostyka laboratoryjna. Mając na uwadze ich niedobór, Grzegorz Kaszyński z Sygnis Bio Technologies wyszedł z inicjatywą produkcji wymazówek w technologii druku 3D.

Do współpracy dołączył STER sp. z o.o., oferując swój potencjał produkcyjny, a także wkład badawczo-rozwojowy Ster Instytut. Ze względu na przewidywane tempo zużycia wymazówek przez laboratoria, wybrano technologię wtrysku jako docelową technologię wytwórczą. Produkt został doprowadzony do stanu pierwszego prototypu, którego procesem sterylizacji zajmują się Grupa Sygnis i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dzięki szybkiej i sprawnej współpracy wspomnianych wyżej podmiotów, możliwa jest masowa produkcja wymazówek, która odpowiadałaby na dziennie zapotrzebowanie laboratoriów na te przedmioty i odegrałaby znaczącą rolę w diagnostyce laboratoryjnej, zapewniając ciągłość badań podczas obecnego kryzysu epidemiologicznego. Aby rozpocząć produkcję, badacze potrzebują przeprowadzić walidację produktu i jego certyfikację medyczną. W tym celu poszukują podmiotów, zdolnych przeprowadzić takie działania.

Pielęgniarka zdradza jak wygląda wypis pacjenta. Nie chcą siadać na wózkach