Ścieżka rowerowa

i

Autor: pixabay.com Ścieżka rowerowa

Ścieżka rowerowa jak jezdnia lub torowisko. Nowe przepisy oznaczają istotne zmiany!

2022-08-30 14:42

Na 21 września wyznaczono datę wejścia w życie znowelizowanych przepisów prawa ruchu drogowego. Regulują one między innymi kwestię użytkowania ścieżek rowerowych. Do zmian będą się musieli przystosować w szczególności piesi.

Znowelizowane przepisy ruchu drogowego zaczynają obowiązywać od 21 września 2022. Oprócz regulacji dotyczących kierowców i jezdni, przewidziano też zapisy mówiące o ścieżkach rowerowych. Co ważne, o nowych zasadach w pierwszej kolejności powinni się dowiedzieć piesi. Przepisy upodobniają bowiem status ścieżki rowerowej do jedni lub torowiska. Oznacza to, że zakazane będzie spacerowanie po trasie dla cyklistów, a jej przekraczanie wymagać będzie skorzystania z przejścia i zachowania szczególnej ostrożności, jeśli będziemy chcieli przejść w miejscu bez pasów.

Jezdnia, torowisko i ścieżka rowerowa - te same zasady dla pieszych

Ścieżki rowerowe zostały uwzględnione w zapisach, które dotychczas odnosiły się tylko do jezdni i torowisk. Najważniejszy brzmi:

Pieszy wchodzący na jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko albo przechodzący przez te części drogi jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych.

Piesi nie będą więc mogli swobodnie spacerować po ścieżce rowerowej. To wydaje się być oczywistością, jednak liczne przykłady pokazywały, że wiele osób traktowało trasę rowerową, jak chodnik. Teraz za takie zachowanie będzie można ponieść konsekwencje. Będzie to miało znaczenie również przy orzekaniu winy po wypadkach z udziałem rowerzystów i pieszych.

Nowe zasady przechodzenia przez ścieżkę rowerową

Najciekawsze wydają się jednak zmiany dotyczące przekraczana ścieżki. Nowelizacja mówi o konieczności korzystania z pasów. Co jednak, gdy nie ma ich w pobliżu? Wolno wówczas skorzystać z "przejścia sugerowanego", czyli - zgodnie z definicją - nieoznakowanego, dostosowanego technicznie miejsca umożliwiającego przekroczenie jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przez pieszych, niebędącego przejściem dla pieszych.

Wolno również przekroczyć trasę rowerową w miejscu nieoznakowanym, lecz oddalonym od pasów przynajmniej o 100 m. Przepisy zezwalają też na przejście przez skrzyżowanie ze ścieżką, jeśli jest ono w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia.

Pieszy, przechodząc przez ścieżkę rowerową, będzie się też musiał upewnić, że nie stwarza zagrożenia dla ruchu. Istotne jest także ustąpienie pierwszeństwa rowerom i przekraczanie ścieżki po najkrótszej linii.

Wiele nowych zasad jest zbieżnych z tymi, które obowiązują na jezdni i torowisku. Nie można zatem m.in. przechodzić w miejscu o ograniczonej widoczności drogi, przebiegać przez trasę, zatrzymywać się lub zwalniać kroku bez powodu czy korzystać w trakcie z telefonu.

Awantura o miejsce parkingowe. 44-latek wyciągnął broń
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE