Podatek PIT

i

Autor: Pixabay Na jaki zwrot podatku mogą liczyć rozliczający PIT w 2023 roku?

Ulgi podatkowe w 2023 roku. Na dziecko, rehabilitacyjna lub na internet. Są spore zmiany!

2023-04-06 12:13

Polski Ład podnosząc kwotę wolną od podatku ograniczył możliwość odliczenia w PIT 2023 ulg podatkowych. Brak podatku do zapłaty oznacza brak możliwości skorzystania z odliczeń. Kto nie skorzysta z ulg podatkowych?

Nie wszyscy skorzystają z ulg podatkowych 2023!

Jedną z kluczowych zmian, jaka zaczęła obowiązywać w 2022 roku, było podniesienie kwoty wolnej od podatku. W konsekwencji duża część podatników zapłaci mniejszy podatek niż dotychczas. Będą też takie osoby, które nie zapłacą podatku wcale. Brak podatku do zapłaty będzie skutkował utratą prawa do rozliczenia ulg podatkowych w PIT 2023.

Za sprawą znowelizowanych przepisów Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 roku podatnicy mają prawo skorzystać z kwoty wolnej od podatku  wyższej niż ta, która obowiązywała do końca 2021 rok. Kwota wolna wynosi aktualnie 30 000 zł. Oznacza to, że dokładnie tyle może w skali roku zarobić podatnik, by nie zapłacić podatku. Daje to kwotę około 2 500 zł miesięcznie. Po przekroczeniu tej kwoty – do wysokości 120 000 zł (przekroczenia I progu podatkowego) – podatnik zapłaci podatek w wysokości 12 proc.

Osoby, które, które nie odprowadzą podatku, nie będą mogły odliczyć sobie ulg, m.in.: rehabilitacyjnej czy termomodernizacyjnej.

Co z podatkową na dziecko?

Ulga podatkowa na dziecko jest specyficzną ulgą, która będzie stanowiła wyjątek od powyższej reguły. Ustawodawca bowiem zabezpieczył przepisami ustawy o PIT prawo rodziców do skorzystania z ulgi prorodzinnej, również w sytuacji braku podatku do zapłaty bądź posiadania niewystarczającego podatku, by ulgę odliczyć. Jeżeli więc korzystasz z ulgi z tytułu wychowywania dzieci, a w składanym zeznaniu PIT zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty ulgi – masz prawo otrzymać różnicę pomiędzy kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Takie działanie ma na celu pomóc rodzinom, które zarabiają na tyle mało lub mają na tyle dużą ilość dzieci, że nie są w stanie wykorzystać pełnej kwoty ulgi w zeznaniu rocznym

– informuje Iwona Maczalska z pit.pl.

Wniosek o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko składa się bezpośrednio w deklaracji PIT-36, PIT-37.

Jakie ulgi podatkowe dla osób, które zarobiły w 2022 roku powyżej 30 tys.

Przy rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2022 będzie można skorzystać z kilku ulg.

Ulga termomodernizacyjna

Dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy ponieśli wydatki na termomodernizację. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.

Ulga rehabilitacyjna (dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów)

Wydatki na cele rehabilitacyjne w ramach ulgi będą mogły odliczyć osoby, którzy wykażą w zeznaniu dochód podlegający opodatkowaniu, od którego będą mogły odliczyć wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne.

Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać osoba niepełnosprawna, posiadająca: orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym; decyzję o rencie z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub socjalną; orzeczenie o niepełnosprawności - dotyczy młodzieży do 16 roku życia - lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Z ulgi rehabilitacyjnej może też skorzystać podatnik, który ma na utrzymaniu osoby z niepełnosprawnością, takie jak: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowie. Dochody osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu nie mogą przekroczyć 12-krotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku 2021 tj. 15 010,56 zł.

Ulga podatkowa na internet

Opłaty za Internet można odliczyć od dochodu jednak wyłącznie w dwóch następujących po sobie latach podatkowych. Podatnik, który nie skorzystał z odliczenia za 2021 rok i nie korzystał z niego wcześniej, ma prawo w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi. Jeżeli skorzysta po raz pierwszy z odliczenia, prawo do ulgi przysługiwać mu będzie za dany rok oraz za rok następny, bezpośrednio po tym roku.

Lat korzystania z ulgi nie można rozdzielać. Oczywiście można korzystać z Internetu nie odliczając go i dopiero po kilku latach rozpocząć korzystanie z odliczeń. Jak co roku podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Zimowe Ogrody Ulricha
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE