węgiel

i

Autor: Freepik Dodatek węglowy już wypłacany w Toruniu

W Toruniu zaczęto wypłacać dodatek węglowy!

2022-09-23 9:55

Toruń otrzymał pierwsze pieniądze na wypłaty dodatku węglowego. Środki na to świadczenie zostały przekazane przez Urząd Wojewódzki, który dysponuje środkami transferowanymi z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wypłaty dodatku węglowego zostały podzielone za transze, które stopniowo będą przekazywane do samorządów. Te zaś postarają się o jak najszybszą dystrybucję pieniędzy do osób, które składały wnioski o przyznanie wsparcia. Na początek uruchomiono do rozdysponowania 9,5 mld zł. Rządowa pomoc ma wesprzeć gospodarstwa domowe Polaków, które borykają się z rosnącymi kosztami zużycia energii oraz innymi niedogodnościami m.in. wysokimi cenami żywności itp.

W Toruniu wypłaty dodatku węglowego już ruszyły, proces dystrybucji będzie stopniowy, aczkolwiek każdy wnioskodawca na pewno otrzyma pomoc. Władze zapewniają, że cały proces przebiega sprawnie.

W dniu 22.09.2022r. do Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie wpłynęły środki na wypłatę dodatków węglowych. Od dzisiaj rozpoczynamy wypłaty świadczeń, do końca dnia wyślemy świadczenia dla ok. 490 osób  (są to osoby, które mają zakończone postępowanie na wnioski złożone w okresie od 17 sierpnia do 21 sierpnia) – poinformowała Anna Kulbicka-Tondel, rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Torunia.

Województwo kujawsko-pomorskie otrzymało 550 mln zł w pierwszej transzy na dodatek węglowy. Jak podawały regionalne władze, było to ok. 80% zgłoszonego zapotrzebowania. Przypomnijmy, że wsparcie jest jednorazowe i wynosi 3000 zł. Przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest np. kocioł na paliwo stałe, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na węgiel kamienny (pelet bądź brykiet, które zawierają co najmniej 85% węgla kamiennego). Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski na dodatek węglowy można jeszcze składać do 30 listopada 2022 roku.

Wniosek oraz instrukcja jak go wypełnić do pobrania TUTAJ.

Przypominamy, że wnioski w Toruniu można składać:

1. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP  - jako załącznik do pisma ogólnego skierowany do Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie (TCŚR) – od 17.08.2022 r. do 30 listopada 2022 r. 

2. tradycyjnie (papierowo) – od 17.08.2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Wnioski w formie tradycyjnej można składać w następujących punktach:

w siedzibie Wydziału Środowiska i Ekologii przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17:00, 

w siedzibie w Wydziale Gospodarki Komunalnej ul. Legionów 220, 87-100 Toruń - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 17:00.