Miasto

Toruń zdrowym miastem. Awans w rankingu miast

2023-12-17 12:48

W rankingu Zdrowych Miast Toruń awansował na 17 miejsce. W porównaniu do poprzedniej edycji nasze miasto wyraźnie poprawiło swoją pozycję.

Ranking ekspertów

Ranking Zdrowych Miast jest dziełem grupy ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Grupy LUX MED. Badaniem zostało objętych 66 miast. Oceniano obszary: zdrowia, ludności, usług komunalnych i społecznych, edukacji, mieszkalnictwa, środowiska, infrastruktury, przestrzeni.

Toruń jest miastem oferujący mnóstwo miejsc spacerowych i terenów zielonych. Jak grzyby po deszczu wyrastają tutaj kieszonkowe parki.

Atrakcje Torunia

i

Autor: Grzegorz Adamczewski

Ranking Zdrowych Miast nie jest celem samym w sobie jest pewnego rodzaju narzędziem, wskazującym, jak w poszczególnych kategoriach miasta się między sobą różnią, ale też jak sytuacja wybranych miast relatywnie się zmienia. W ramach Indeksu, w poszczególnych kategoriach jakość swojego życia w miastach oceniają ich mieszkańcy.

Toruń na Wisłą

i

Autor: Grzegorz Adamczewski

W zdecydowanej większości Torunianie są zadowoleni i dumni ze swojego miasta i jego historii.

Zdecydowany skok

Pierwsza edycja Indeksu pojawiła się rok temu. Wówczas nasze miasto zajęło 25. miejsce wśród 66 miast. To oznacza, że w przeciągu roku udało nam się zanotować awans aż o 8 pozycji.

Średniowieczne mury

i

Autor: Grzegorz Adamczewski