SP 8 Toruń

i

Autor: Magdalena Witt-Ratowska SP 8 Toruń

Stypendia socjalne dla toruńskich uczniów na nowych zasadach

2022-05-10 20:19

Szykują się zmiany w zasadach wypłacania świadczeń pieniężnych o charakterze socjalnym dla uczniów toruńskich szkół.

Zmiany mają porządkować zasady przyznawania świadczenia i dostosować ich wysokość do zmieniających się realiów ekonomicznych. Ponadto zmianie uległ katalog wydatków, które podlegają refundacji w ramach stypendium szkolnego – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski:

Na przykład można będzie zakupić odzież wierzchnią, a także ubrania i obuwie inne niż przeznaczone do zajęć z wychowania fizycznego, a wcześniej tylko takowe były objęte tym wykazem. Pojawiły się także tablety, smartfony, które można pewnie współfinansować ze stypendium. Mówię współfinansować, ponieważ kwoty stypendiów są stosunkowo niewysokie.

Wysokość stypendiów wypłacanych uczniom toruńskich szkół waha się w zależności od kategorii od 100 do 250 złotych miesięcznie. Nad projektowanymi zmianami w uchwale o pomocy materialnej dla uczniów pochylą się miejscy radni na czwartkowej sesji Rady Miasta.