Nieużytek, który tak dobrze służy mieszkańcom pod topór? Zielone Wrzosy walczą o Piękny Las [AUDIO]

i

Autor: Alina Kondrat

Nieużytek, który tak dobrze służy mieszkańcom pod topór? Zielone Wrzosy walczą o Piękny Las [AUDIO]

2021-06-20 13:04

"A gdyby po prostu zostawić to w spokoju?" - padają pytania dotyczące pomysłu urbanizacji terenu zielonego na Wrzosach. Tak właśnie naturalny las w północnej części Torunia radził sobie przez ostatni wiek. Przedstawiciele Zielonych Wrzosów nie chcą pozwolić na jego zniszczenie.

Piękny Las, Psie Pole, Wrzosowisko - pod takimi wymiennymi nazwami funkcjonuje od stu lat zielona plama na terenie największego osiedla mieszkalnego w Polsce. To miejsce rekreacji dla wielu osób, w różnym wieku i to nie tylko dla mieszkańców Wrzosów. Zielona oaza w mieście ściąga torunian jak magnes. Jest tu cicho, czysto i spokojnie. Jest to miejsce do relaksu, ale i rekreacji - z powodzeniem można tu pobiegać, uprawiać nordic walking, złapać bakcyla astronomicznego na Księżycowej Polanie czy poznać historię. Tak też przez ostatnie lata funkcjonowało to miejsce. Teraz Stowarzyszenie Zielone Wrzosy bije na alarm, bo boją się, że zamiast świergotu ptaków z rana usłyszą piły.

Mapa Zielone Wrzosy

i

Autor: Zielone Wrzosy

W styczniu Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic św. Jana Bosko, Szosa Chełmińska i Ugory w Toruniu. Znajdziemy tam informację o tym, że ochroną objęty zostanie Fort VI „J. Wiśniowieckiego" wraz z drogą dojazdową, a także wlot kanału odwadniającego. Zachowane i odnowione zostaną schrony piechoty J-11 i J-12, a także - jako trwała ruina - tradytor T-9 oraz zachowane i uczytelnienione zostaną transzeja i rów przeciwczołgowy w rejonie schronu J-12. Teren zielony, o który walczą wrzosowianie ma sto lat. Powstał z samosiejek, jednak to pełnoprawny bór sosnowo-dębowy. Las naturalny jakich mało i jakich w mieście mieszkańcom brakuje. Co z tym terenem?

W stosunku do terenu zadrzewionego, graniczącego od strony północno-wschodniej z obszarem Fortu VI, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków polecił teren działki przeznaczyć na usługi z zakresu opieki medycznej w po­łączeniu z funkcją zieleni — maski leśnej fortu VI oraz dopuścił wprowadzenie nowej zabudowy usługowej (pod warunkiem pozostawienia bez zabudowy stoku bojowego Fortu VI) oraz zabudowę wolnostojącą wkomponowaną w istniejące zadrzewienia, 2- kondygnacyjną o wysokości do 8 m od poziomu istniejącego terenu - odpowiedziała nam Anna Kulbicka-Tondel, rzeczniczka prezydenta Torunia

Członkowie Rady Okręgu Wrzosy zgłosili się w tej sprawie do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Ta potwierdza, że terenem interesują się Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych. W planach jest stworzenie tam placówek zdrowotnych z przeznaczeniem dla osób starszych. Obecnie tworzony jest projekt planu, który ma uwzględnić prognozę oddziaływania nowego miejsca na środowisko. Mieszkańcy osiedla Wrzosy mają zostać poinformowani o tym jakie rozwiązania są proponowane do końca czerwca.

Po Parku Naturalnym Wrzosowisko oprowadzali nas Jacek Kiełpiński, Agata Chojnacka oraz Krzysztof i Regina Strzemescy

Zapraszamy na wycieczkę po Wrzosowisku

Do sprawy będziemy wracać. Jeden z naszych rozmówców, Krzysztof Strzemeski przedstawił swoją wizję podczas ostatniej Rady Miasta Torunia.