Gmina Tarnów: Wywożenie odpadów na własną rękę? Wtedy będzie taniej

2020-05-22 9:50 Łukasz Grygiel
Wywożenie odpadów na własną rękę
Autor: Łukasz Grygiel W mieście wywożenie odpadów wielkogabarytowych odbywa się średnio raz w miesiącu

Nie wszyscy mieszkańcy gminy Tarnów w równym stopniu korzystają z możliwości oddawania odpadów zielonych czy wielkogabarytowych. Problem w tym, że ponoszą jednakową dla wszystkich opłatę miesięczną w wysokości 20 złotych od jednej osoby. Jest szansa, że to się zmieni.


Coraz liczniejsza grupa mieszkańców postuluje, by wprowadzić bardziej sprawiedliwy i jednocześnie obniżający koszty obsługi systemu odbioru odpadów. Wójt gminy rozpoczął w tej sprawie konsultacje i pyta czy zaprzestać wywożenia wielkich gabarytów i odpadów zielonych.


- W przypadku akceptacji przedstawionych propozycji zmian, gmina nadal zapewniałaby mieszkańcom możliwość nieodpłatnego pozbycia się odpadów wielkogabarytowych i zielonych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowie przy ul. Komunalnej i przy ul. Kąpielowej, codziennie w wyznaczonych godzinach - mówi wójt gminy Tarnów – Grzegorz Kozioł.

POSŁUCHAJ. Mówi wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł

Obecnie w ramach opłaty mieszkańcy mają odbierane odpady segregowane u źródła ( na posesji) w 4 frakcjach (papier, szkło, plastik, odpady zielone) oraz odpady zmieszane zbierane w pojemnikach. Ponadto 4 razy w roku w każdym sołectwie zbierane są odpady wielkogabarytowe.


- Mieszkańcy będą obsługiwani w zakresie odbioru odpadów komunalnych na obowiązujących obecnie zasadach do końca roku. Niebawem zostanie ogłoszony nowy przetarg uwzględniający w specyfikacji zmiany związane między innymi z nową ustawą wprowadzającą obowiązek segregacji odpadów komunalnych na 5 frakcji - dodaje Grzegorz Kozioł.

Propozycje, uwagi lub sugestie w tym temacie można przekazywać przedstawicielom radnym i sołtysom wsi. Opinie można również przekazywać na adres urzad@gmina.tarnow.pl.

Robocop mierzy temperaturę. "Będzie dobrze" Adama Federa odc. 40

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.