Urząd Statystyczny Rzeszów

Jakie są najmniejsze miasta na Podkarpaciu? Tylko w niewielu żyje mniej niż 2000 mieszkańców. Najmniejsze liczy zaledwie 806 mieszkańców i żyje w nim 405 kobiet i 401 mężczyzn. Zobaczcie, jakie są na…

dodano 26-5-2024

Urząd Statystyczny w Rzeszowie przekazała dane na temat stwierdzonych przestępstw na terenie Podkarpacia. Dzięki tym statystykom wiemy, gdzie dochodzi do największej liczby występków wobec prawa. W z…

dodano 23-4-2024

Urząd Statystyczny w Rzeszowie podając dane za luty 2024 roku o bezrobociu rejestrowanym na Podkarpaciu przekazał, że w całym województwie wynosi ono 9 proc. Najniższym bezrobociem może pochwalić się…

dodano 11-4-2024

Urząd Statystyczny w Rzeszowie opublikował dane na temat przyrostu naturalnego w podkarpackich powiatach. Jak się okazuje tylko dwa powiaty mogą pochwalić się dodatnim wynikiem. Pozostałe regiony nie…

dodano 30-12-2023

Urząd Statystyczny w Rzeszowie wydał kolejny komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego. Z danych dowiadujemy się, jakie i ile przestępstw stwierdzono w poszczegó…

dodano 30-12-2023

W biuletynie informacji Urzędu Statystycznego w Rzeszowie pojawiło się podsumowanie trzech kwartałów 2023 roku. Znalazły się w nim dane na temat liczby wypadków w województwie podkarpackim. Listę pow…

dodano 30-12-2023

Jak informuje Urząd Statystyczny w Rzeszowie, w 2022 roku w porównaniu do 2012 roku, na Podkarpaciu znacząco wzrosła liczba zgłoszeń wynalazków do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, a także…

dodano 11-12-2023

Podkarpacie się wyludnia? Dane za pierwsze półrocze 2023 roku nie pozostawiają wątpliwości. Liczba liczba ludności na Podkarpaciu zmniejszyła się w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku…

dodano 22-10-2023

Jak wynika z danych przekazanych przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie, w 2022 roku na Podkarpaciu spadła liczba rozwodów. Nasz region zanotował najniższy wskaźnik rozwodów wśród wszystkich województw…

dodano 29-6-2023

Gdzie jest najwięcej zakochanych na Podkarpaciu? Dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie mówią o tym, że w 2021 roku w województwie podkarpackim zawarto 9250 małżeństw. Poznaliśmy szczegółowe informac…

dodano 13-5-2023

Jak przekazuje Urząd Statystyczny w Rzeszowie, dochody w województwie podkarpackim należą do najniższych w Polsce. Pozytywną informacją jest jednak fakt, że mieszkańcy naszego regionu znajdują się w …

dodano 23-4-2023

Urząd Statystyczny w Rzeszowie przekazał ile wynosiły świadczenia wypłacane przez ZUS i KRUS w 2022 roku. Z danych wynika, że mieszkańcy Podkarpacia brali najniższe emerytury z ZUS-u w Polsce, a takż…

dodano 14-4-2023