transformacja górnictwa

Polska, która jest jednym z nielicznych europejskich państw samowystarczalnych energetycznie, straci taki status i szybko uzależni się od kupowanej za granicą energii elektrycznej lub surowców do j...

dodano 23-4-2021

Kilka miesięcy negocjacji zakończyło się uzgodnieniem treści umowy społecznej. Chodzi o transformację górnictwa. Ustalono m.in. kwestię indeksacji wynagrodzeń górników w najbliższych latach. Co j...

dodano 22-4-2021