Rada Miasta Gorzów

Na wakacyjnej sesji radni zdecydowali ile trzeba będzie zapłacić za usunięcie elektrycznej hulajnogi z gorzowskiej ulicy. Ściągniecie pojazdu kosztować będzie 123 zł, a każda doba na parkingu strzeżo…

dodano 20-7-2021

Prezydent długo musiał zabiegać o zgodę radnych, żeby miasto zaciągnęło zobowiązania w wysokości 3 mln 750 tys zł. To pozwoli ubiegać się o 25 mln rządowych pieniędzy na inwestycje drogowe. Dlaczego …

dodano 23-6-2021

Ceny za parkowanie wzrosną, ale mniej niż chciał prezydent. Radni zmniejszyli abonament na drugi samochód dla osób, które mieszkają w centrum, a także dla prowadzących tam działalność gospodarczą. No…

dodano 23-6-2021

Na czerwcowej sesji radni mają się zająć zamianami w opłatach za parkowanie. Nowa propozycja jest trochę bardziej korzystna dla mieszkańców. Ale podwyżki dalej będą znaczące. W porównaniu do projektu…

dodano 16-6-2021

Radni przyjęli stanowisko w tej sprawie. Oczekują, że lubuscy parlamentarzyści doprowadzą do zmian w prawie, które pozwolą samorządom wydawać zakazy propagowania drastycznych treści antyaborcyjnych.

dodano 28-5-2021

Rajcy przekazali na przebudowę ulic pieniądze z tzw. budżetów radnych. Każdy gorzowski radny dysponuje środkami do 150 tys. zł. Urzędnicy magistratu zapewniają, że w tym roku remonty będą wykonane.

dodano 27-5-2021

Radni przekazali na ten cel pierwsze 100 tys. zł. Pozwoli to pomóc 20 parom. Jeżeli zainteresowane ze strony gorzowian będzie duże, środki zostaną sukcesywnie zwiększane. Do 2024 roku miasto zamierza…

dodano 27-5-2021

Zaskoczenia nie było. Prezydent uzyskał od rady votum zaufania i absolutorium. Za byli wszyscy. Wcześniej prezydent uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

dodano 26-5-2021

Gdyby radni w środę nie udzielili absolutorium mogłoby dojść do referendum w sprawie odwołania prezydenta. W taki scenariusz trudno uwierzyć, ale zmiana przepisów spowodowała, że od dwóch lat sesje a…

dodano 25-5-2021

Na ostatniej sesji radni zgodzili się na przesunięcie środków na modernizację Hawelańskej i Wełniany Rynek. Czy to pozwoli znaleźć firmę, która wykona modernizację deptaku? Jeden przetarg miasto musi…

dodano 29-4-2021

Radni zmienili uchwałę o stypendiach sportowych. Teraz o wsparcie miasta mogą ubiegać się zawodnicy, którzy nie są zrzeszeni w polskim związku sportowym. Oczywiście muszą osiągać sukcesy w swoich dys…

dodano 28-4-2021

Czy brak pieniędzy dla diecezji zielonogórsko-gorzowskiej może oznaczać zwrot 10 mln zł dotacji? Dotacja miała być wkładem własnym miasta do programu "Dziedzictwo sakralne Dolnej Warty".

dodano 6-4-2021