Planty Białystok

Białostoccy radni Ruchu Polska 2050 chcą aby w Paku Plany w Białymstoku powstała tężnia solankowa. W tej sprawie Maciej Biernacki i Tomasz Kalinowski złożyli interpelacje do prezydenta miasta Białe...

dodano 10-6-2021

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest 1 marca. Miast Białystok organizuje obchody przed odsłoniętym dwa lata temu pomnikiem poświęconym sanitariuszce Danucie Siedzikównie ps. „...

dodano 24-2-2020

W białostockim Parku Planty trwa wymiana nawierzchni fragmentu Alei Zakochanych na odcinku od Placu Katyńskiego do ul. Akademickiej, przebudowie oświetlenia i zagospodarowaniu terenu wokół pomnika ...

dodano 22-2-2020

Do 24 lutego trwają konsultacje dotyczące rewaloryzacji Parku Planty w Białymstoku. Centrum Aktywności Społecznej zaprasza mieszkańców do wypełnienia ankiety i wyrażenia swojej opinii.

dodano 20-2-2020