Najwyższa Izba Kontroli

We wtorek, 12 września w Warszawie odbyła się konferencja przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli. Podczas wydarzenia przekazano, że po skontrolowaniu działania organów państwa i instytucji w czasie…

dodano 12-9-2023

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła czy samorządy w Polsce stosują się do wytycznych Wód Polskich i ograniczają zabudowę na terenach zagrożonych powodzią. Wyniki kontroli nie napawają optymizmem. A ja…

dodano 20-4-2023

Jak wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli, budowa siedziby i wystawy stałej Muzeum Historii Polski będzie kosztować ponad miliard złotych. - To ponad trzy razy więcej niż pierwotnie zakładano - p…

dodano 29-3-2023

20 marca w Warszawie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablic upamiętniających oryginalne znaki Polski Walczącej. W uroczystości wziął udział m.in. prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Jedy…

dodano 20-3-2023

Działania NIK w tym zakresie zakończyły się w marcu zeszłego roku. Teraz poznaliśmy rezultaty kontroli i dowiedzieliśmy się kto spowodował, że Szczecińska Kolej Metropolitalna nie została wybudowana …

dodano 23-1-2023

Ruch Samorządowy „Tak! Dla Polski”, którego członkiem jest prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, zwrócił się w listopadzie 2022 roku o pomoc do Najwyższej Izby Kontroli w sprawie zaniżania przez rząd doc…

dodano 9-1-2023

Ruch Samorządowy „Tak! Dla Polski”, którego członkiem jest prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, zwrócił się o pomoc do Najwyższej Izby Kontroli w sprawie zaniżania przez rząd dochodów samorządów. Prezyd…

dodano 24-11-2022

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła realizację zadań dotyczących zarządzania reklamą w przestrzeni miejskiej Poznania w latach 2018-2022 – wynika z nieostatecznego wystąpienia pokontrolnego NI…

dodano 23-11-2022

Najwyższa Izba Kontroli oceniła rządowy „Program dla sektora górnictwa kamiennego w Polsce” z 2018 roku. Wnioski z raportu są krytyczne wobec przygotowania Programu i jego realizacji.

dodano 3-10-2022

W wtorek Najwyższa Izba Kontroli przedstawi sejmowej komisji raport dotyczący projektowania, budowy i eksploatacji kolektora podziemnego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do Oczyszczaln…

dodano 13-9-2022

Najwyższa Izba Kontroli przekazała wstrząsające dane. Jak się okazuje, w stolicy wycinają drzewa na potęgę. Według raportu NIK od 2015 do 2020 roku w Warszawie ubyła zatrważająca liczba drzew i krzew…

dodano 21-4-2022

Suplementy diety może produkować każdy, nawet w garażu. Trzeba tylko o tym powiadomić Główny Inspektorat Sanitarny. Najwyższa Izba Kontroli wkazała, że tylko niewielka część zgłaszanych (w latach 201…

dodano 18-1-2022