Marian Banaś

Po trzech latach od pierwszej awarii kolektora ze ściekami prezes NIK Marian Banaś podpisał raport po kontroli działań prezydenta Warszawy i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, zwią…

dodano 12-6-2022

Zgodnie z ustaleniami reporterów RMF FM wiceprezesi Najwyższej Izby Kontroli Małgorzata Motylow i Tadeusz Dziuba zlecili Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego szczegółowe sprawdzenie gabinetów, które z…

dodano 23-5-2022

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Beatę S., która pełniła obowiązki dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie. Chodzi o śledztwo w sprawie składania fałszywych oświ…

dodano 22-2-2022

Według najnowszych informacji RMF FM dotarł do doniesienia, z którego wynika, że Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła właśnie doraźną kontrolę dotyczącą nadzoru na służbami specjalnymi w Polsce. Kontro…

dodano 16-2-2022

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek oświadczyła, że nie stawi się w siedzibie NIK. "Realizując wynikający z konstytucji obowiązek strzeżenia praw Sejmu, informuję, że moje stawiennictwo przed Najwyższą Iz…

dodano 16-2-2022

Marian Banaś przesłuchiwany podczas posiedzenia senackiej komisji ds. inwigilacji. - Podjąłem decyzję o niezwłocznym wszczęciu pilnej kontroli doraźnej NIK w zakresie nadzoru państwa nad służbami spe…

dodano 18-1-2022

Nielegalna inwigilacja za pośrednictwem systemu Pegasus? Do Najwyższej Izby Kontroli skierowano już trzy wnioski z prośbami o skontrolowanie służb. Jak ustaliła działająca przy Uniwersytecie w Toront…

dodano 29-12-2021

Czyżby szala w wojnie pomiędzy rządem a Marianem Banasiem zaczęła się przechylać na stronę tych pierwszych? Najpierw prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie przeciwko Jarosławowi Kaczy…

dodano 28-7-2021

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działając na zlecenie białostockiej prokuratury, przeszukali nieruchomości należących do Banasia i jego rodziny. Potem odwiedzili siedzibę NIK.

dodano 20-2-2020