mandat za zaśmiecanie 2021

Chcemy zaostrzyć kary dla osób, które przyczyniają się do degradacji środowiska. Planowana nowelizacja przepisów zakłada, że grzywna za zaśmiecanie plaż, lasów, terenów przy jeziorach, szlaków górski…

dodano 28-7-2021

Po zimie w Łodzi wraca problem wyrzucania śmieci, gdzie popadnie. Sprzątnięcie tylko jednego dzikiego wysypiska w mieście to średni koszt 5. tys. zł. Straż miejska straszy mandatami, a miasto przypom…

dodano 12-3-2021

Będzie nowych mandat dla kierowców i pieszych? Wszystko na to wskazuje. Już niedługo i jednych, i drugich mogą czekać ogromne kary związane z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gm…

dodano 21-1-2021