Wsparcie Wojsk Obrony Terytorialnej. Żołnierze wspomagają szczecinecki szpital [FOTO]

2020-11-06 11:23 Paulina Horbatowska–Deciuk

Wojska Obrony Terytorialnej od dłuższego czasu czynnie uczestniczą w walce z pandemią koronawirusa Sars-CoV-2, wspierając szpitale, samorządy i służby sanitarne. Żołnierze jednostki zostali również przydzieleni do szczecineckiej lecznicy, gdzie m.in. pomagają w pobieraniu wymazów  do testów na obecność COVID-19.

300 koncentratorów tlenu dostępnych dla mieszkańców regionu, chorujących na koronawirusa

W marcu bieżącego roku powstała tzw. „Platforma Wsparcia WOT”, za pośrednictwem której podmioty potrzebujące wsparcia mogły o nie aplikować.

Do tej pory na platformie zarejestrowało się 2385 podmiotów, które złożyły 11,5 tys. wniosków o pomoc wojska.

Najczęściej z platformy korzystały wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno – epidemiologiczne, ośrodki pomocy społecznej (różnego szczebla), wydziały i zespoły zarządzania kryzysowego, szpitale, centra krwiodawstwa, organizacje charytatywne oraz domy dziecka.

Wsparcie Wojsk Obrony Terytorialnej. Żołnierze wspomagają szczecinecki szpital

O pomoc zwrócił się również szczecinecki szpital. Żołnierze WOT pobierają wymazy do testów na obecność Sars-CoV-2 oraz prowadzą raporty dotyczące epidemii w powiecie szczecineckim.

Zostaną w Szczecinku do 30. listopada, nie wykluczone jednak, że ich pobyt zostanie przedłużony do końca roku.