Połczyn-Zdrój wychodzi naprzeciw osobom niepełnosprawnym. Sprawdź jakie zrealizują inwestycje

2020-11-16 11:56 Paulina Horbatowska–Deciuk
Nowe inwestycje w Połczynie-Zdroju
Autor: Urząd Miasta Połczyn-Zdrój

Będzie sporo nowych schodów i chodników w Połczynie-Zdroju. Na niektóre mieszkańcy czekali od lat. Chodzi o Piwną, Staszica, Nową i 5-go Marca.

Konkurs "Miasto z klimatem"

W połczyńskim Ratuszu Zastępca Burmistrza Emilia Mazur podpisała cztery umowy na roboty budowlane.

Chodzi o przebudowę schodów przy ul. 5-go Marca w Połczynie-Zdroju (wartość 172.524,44 zł, remont chodnika i zjazdów przy ul. Piwnej (wartość 218.392,75 zł), remont schodów przy ul. Staszica w Połczynie-Zdroju (40.701,57 zł) i remont schodów przy ul. Nowej w Połczynie-Zdroju (28.176,27 zł).

Nowe udogodnienia powinny pojawić się jeszcze przed nowym rokiem.

Połczyn-Zdrój wychodzi naprzeciw osobom niepełnosprawnym. Sprawdź jakie zrealizują inwestycje

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w ramach Projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych przestrzeni publicznej poprzez przebudowę chodników i schodów na terenie miasta Połczyn-Zdrój”.

Wykonawca robót został wyłoniony w ramach postępowania przetargowego.

Zamawiający realizuje niniejsze zamówienie z dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r.