Klub Seniora oficjalnie otwarty [FOTO]

2020-09-29 12:17 Paulina Horbatowska–Deciuk

Na tę wiadomość długo czekali wszyscy aktywni seniorzy z Połczyna-Zdroju.

Klub Seniora będzie placówką wsparcia dziennego dla osób starszych, funkcjonującą w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie przy zaangażowaniu wielu specjalistów (m.in. rehabilitanta, pielęgniarki, lekarza, psychologa) osoby zakwalifikowane do projektu aktywnie spędzą czas wolny w miłej domowej atmosferze oraz będą miały możliwość skorzystania z gorącego posiłku.

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 30 osób po 60 roku życia (25 kobiet, 5 mężczyzn, w tym 2 osoby niepełnosprawne – 1 kobieta, 1 mężczyzna), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących Gminę Połczyn-Zdrój.

Na siedzibę Klubu zaadoptowano budynek przy Placu Wolności 11, w samym centrum kurortu. Nie byłoby to możliwe bez udziału środków zewnętrznych pozyskanych w konkursie zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. 

Gmina Połczyn-Zdrój uzyskała środki finansowe na realizację projektu pod nazwą „Klub Seniora w Gminie Połczyn-Zdrój”. Na realizację przyznano kwotę dofinansowania wynoszącą 976 687,58 zł. Całkowita wartość projektu to 1 028 097,58 zł, w tym udział gminy w wysokości 51 410,00 zł.

Symboliczną wstęgę przed wejściem do obiektu przecięli Burmistrz Sebastian Witek wraz z Dyrektorem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Markiem Łukomskim, Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Anną Zielińską, Naczelnikiem Wydziału Spraw Społeczno-Oświatowych Starostwa Powiatowego w Świdwinie Romanem Kozubkiem oraz Przewodniczącą Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Połczynie-Zdroju Haliną Bogdańską.

Otwierając spotkanie Dyrektor połczyńskiego MGOPS opowiedział o pracach związanych z utworzeniem placówki. Burmistrz Połczyna-Zdroju z dumną wypowiadał się o powstałym Klubie i dziękował za zaangażowanie osobom, które bezpośrednio przyczyniły się do jego tworzenia. Głos zabrał również przedstawiciel Starostwa Powiatowego oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Seniorzy kręcą film we Wrocławiu