Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa świętuje !

i

Autor: ZUT

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa świętuje !

2022-09-19 14:38

Przed nami 70 - lecie Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa. Wielki jubileusz rozpocznie się 23. września w budynku Wydziału przy ulicy Kazimierza Królewicza 4 w Szczecinie. Co ważne, główne spotkanie planowane jest w auli imienia Profesora Aleksandra Winnickiego.

 23.09. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, obchodził będzie swój Jubileusz 70-lecia. W tym dniu, na Wydziale WnoŻiR, odbędzie się uroczystość, na którą oprócz absolwentów, nauczycieli akademickich i studentów, zostali zaproszeni przedstawiciele władz politycznych i samorządowych, instytucji naukowych, a także biznesu.

Na przestrzeni lat wprowadzono nowe kierunki studiów, podejmowano nowe wyzwania badawcze, dostosowując działalność naukowo-dydaktyczną do potrzeb naszego regionu i kraju. W roku jubileuszowym Wydział jest nowoczesną i silną jednostką naukowo-dydaktyczną ZUT’u. Ma także ugruntowaną pozycję w kraju i za granicą. Świadczy o tym wysoko wykwalifikowana kadra, doskonale wyposażone laboratoria oraz atrakcyjna oferta dydaktyczna.

Cechą charakterystyczną Wydziału są silne powiązania z przemysłem i gospodarką regionalną. Wielu absolwentów obecnie pracuje w kraju i na świecie w przedsiębiorstwach związanych z hodowlą organizmów wodnych, monitoringiem środowiska, ochroną żywych zasobów wód, a także przywracaniem do stanu pierwotnego zdegradowanego środowiska. W okresie 70 lat pracownicy Wydziału wypromowali ponad 10 000 absolwentów.

Od początku swojego istnienia Wydział posiadał pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.