High League 7

i

Autor: Screen z FB: High League

High League

Wielki koniec High League? To może zasądzić o ich przyszłości!

2023-05-30 10:15

Wygląda na to, że federacja High League wpakowała się w poważne tarapaty. Choć od czasów pierwszej edycji szło im naprawdę dobrze, teraz okazuje się, że przyszłość może nie być tak łaskawa. Środki HL zostały zamrożone, a to wszystko ze względu na domniemane powiązania właścicieli z Rosją. O co chodzi? Wyjaśniamy!

High League to jedna z największych federacji w Polsce. Na swoich galach gromadziła najpopularniejsze gwiazdy freak fightu, a wiele z nich sama wykreowała. Nie da się ukryć, że rozwijali się w naprawdę błyskawicznym tempie. W końcu w najbliższym czasie miała się odbyć 7. edycja. Teraz okazuje się jednak, iż wpadli w poważne kłopoty. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało oficjalną decyzję, według której konta High League zostały zablokowane. Za bezpośredni powód podano fakt, iż jednymi z głównych beneficjentów są osoby powiązane z Ramzanem Kadyrowem. Przywódca Czeczeni jasno opowiada się po stronie Federacji Rosyjskiej.

ZOBACZ TAKŻE: Czy High League 7 się odbędzie? Co wiadomo i czy to koniec federacji?

Trener Najmana o jego przygotowaniach do High League

High League 7 - decyzja i uzasadnienie

MSWiA wydało oficjalną decyzję oraz uzasadnienie zamrożenia kont bankowych High League.

1. wpisanie HIGH LEAGUE Bielski spółka komandytowo-akcyjna, z siedzibą w Warszawie (ul. Pańska 98 lok. 52, 00-837 Warszawa), KRS 0000940900, NIP 8442375089, na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy;

2. zastosowanie wobec podmiotu, o którym mowa w punkcie 1:

a) zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych w rozumieniu rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej: „rozporządzeniem 269/2014”, będących własnością, pozostających w posiadaniu, pozostających w faktycznym władaniu lub pod kontrolą podmiotu, o którym mowa w pkt 1, w pełnym zakresie. 

High League Bielski sp. Komandytowo-akcyjna działa w ramach federacji High League, która zajmuje się organizowaniem gali typu freak show fight. Beneficjentami rzeczywistymi tego podmiotu są m.in. obywatele Federacji Rosyjskiej pochodzenia czeczeńskiego: Khazhbi Edelbiev i jego siostra Diana Edelbieva. Rodzina Edelbiev ma utrzymywać relacje z przywódcą Czeczenii – Ramzanem Kadyrowem, znajdującym się na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, Ukrainy, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii i Japonii. Oddziały specjalne Ramzana Kadyrova zaangażowane są w działania wojenne Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, a rekrutacja do nich odbywać ma się m.in. za pośrednictwem klubów mieszanych sztuk walki. W grudniu 2020 r. Departament Skarbu USA objął sankcjami finansowymi organizację ACA (Absolute Championship Akhmat) z powodu jej bezpośrednich powiązań z Ramzanem Kadyrovem. Przedstawicielem ACA na Europę był Baysangur Edelbiev – brat właścicieli podmiotu High League Bielski sp. komandytowo-akcyjna. Utworzenie federacji High League umożliwiło osobom powiązanym z Ramzanem Kadyrowem kontynuowanie działalności w Polsce. Zastosowanie środków ograniczających wobec podmiotu High League Bileski sp. komandytowo-akcyjna uniemożliwi czerpanie korzyści z ich działalności osobom powiązanym z reżimem Ramzana Kadyrova, wspierającego agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

High League - reakcja

High League nie pozostawiło fanów bez odpowiedzi. Na swoich mediach społecznościowych napisali, że sami są zaskoczeni tą decyzją. Obecnie są w trakcie analizowania jej wraz z działem prawnym. Można się spodziewać, że będą walczyć do końca o to, aby 7. edycja się odbyła.

High League - reakcja Boxdela

Internauci twierdzą, że najbardziej na porażce High League może skorzystać Fame MMA. W końcu to dla nich główna konkurencja. Boxdel nie pozostawił tego bez odpowiedzi. Influencer zauważył, że Malik Montana - twarz HL - usunął ze swojego bio na Instagramie informację o federacji. Uznał, że kapitan opuścił statek. Montana postanowił mu odpowiedzieć, przyznając, że wciąż trzyma stronę High League.