Zapadlisko na Pustyni Błędowskiej. Nadleśnictwo wydało zakaz wchodzenia do lasu

Gigantyczne zapadlisko pojawiło się przy Pustyni Błędowskiej. Krater we wsi Hutki wygląda na zdjęciach z powietrza jak ogromny lej po bombie. W każdej chwili może się powiększyć. Nadleśnictwo Olkusz wydało zakaz wchodzenia do lasu w obawie przed powstaniem kolejnych zapadlisk.

Zapadlisko na Pustyni Błędowskiej

Gigantyczny krater powstał na terenie wsi Hutki w powiecie olkuskim w gminie Bolesław. Odkrył je grzybiarz, który wybrał się na grzyby. W pewnym momencie zauważył na skraju lasu osuniętą ziemię. Niezwłocznie zawiadomił leśników, a ci od razu wydali zakaz zbliżenia się do osuwiska i wchodzenia do tej części lasu.

Okazuje się, że osuwisko na Pustyni Błędowskiej nie jest pierwszym. Podobnych lejów, które z powietrza na zdjęciach lotniczych wyglądają jak kratery po bombardowaniu, doliczono się aż 80. Największe osuwisko zostało odkryte w Leśnictwie Żurada. Ma głębokość 20 metrów, a promień ma aż 40 metrów! Osuwisko w Hutkach jest tylko niewiele mniejsze.

- Zapadlisko zostało odkryte 3 października przez osobę postronną. Niewykluczone, że jest ono spowodowane szkodami górniczymi po likwidacji olkuskiej kopalni cynku i ołowiu, należącej do Zakładów Górniczo-Hutniczych w Olkuszu - informuje Maria Gronicz, rzeczniczka Nadleśnictwa Olkusz.

Gdzie są zapadliska

Zapadliska pojawiają się w miejscach, w których była prowadzona eksploatacja sposobem "na zawał". Jak informuje se.pl zakłady Górniczo-Hutnicze działały intensywnie do około 1980 roku. Kopalnia Pomorzany pracowała na terenach, które nie były zamieszkałe, a powierzchnię porastał las lub pola. Z tego względu nie stosowano podsadzki. W grudniu ubiegłego roku ZGH zaprzestały wypompowywania wody z wyrobisk kopalni, co dodatkowo doprowadziło do deformacji terenu. Masowo zaczęły się pojawiać zapadliska na ogromnym terenie. 

ZGH na bieżąco inwentaryzuje wszelkie anomalia terenowe. Okazuje się jednak, że osuwiska i zapadliska pojawiają się także w miejscach, pod którymi nigdy nie prowadzono bezpośrednio jakiejkolwiek działalności górniczej.

Zakaz wstępu do lasu z powodu osuwisk terenu

Nadleśnictwo Olkusz wydało zakaz wchodzenia do lasu w tych miejscach, gdzie pojawiły się osuwiska, w tym - ostatnie w Hutkach.

Z uwagi na zniszczenia drzewostanu i degradację runa leśnego spowodowaną wystąpieniem katastrofy geologicznej w postaci zapadliska okresowy zakaz wstępu do lasu obowiązuje w:

 • leśnictwie Pomorzany - oddział leśny nr 487 ~b, działka ew. nr 220 obr. ew. Hutki, gm. Bolesław  (oddz. 196 ~c – oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021),
 • leśnictwie Pomorzany - oddział leśny nr 486 b, działka ew. nr 1648 obr. ew. Bolesław, gm. Bolesław  (oddz. 195 b – oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 • leśnictwie Pomorzany - oddział leśny nr 487 a, działka ew. nr 220 obr. ew. Hutki, gm. Bolesław  (oddz. 196 a – oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 • leśnictwie Żurada – oddział leśny nr 530 d, działka ew. nr 5147 obr. ew. Olkusz, gm. Olkusz  (oddz. 75 d – oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 • leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 503 b , działka ew. 221, obręb ew. Hutki, Gmina Bolesław (oddział 207 b - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 • leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 486 c , działka ew. 1648, obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław (oddział 195 a - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 • leśnictwie Żurada – oddział leśny nr 530 c, działka ew. nr 5147 obr. ew. Olkusz, gm. Olkusz  (oddz. 75 c – oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 • leśnictwie Żurada – oddział leśny nr 529 b, działka ew. nr 5146 obr. ew. Olkusz, gm. Olkusz  (oddz. 74 b – oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 • leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 524 j, działka ew. 1699, obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław (oddział 233 i - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 • leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 524 h, działka ew. 5164, obręb ew. Olkusz Miasto, Gmina Olkusz (oddział 233 f - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 • leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 524 g, działka ew. 5164, obręb ew. Olkusz Miasto, Gmina Olkusz (oddział 233 d - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 • leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 525 f, działka ew. 1700, obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław (oddział 234 f - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021),
 • leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 468 a, c, działka ew. 1640, obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław (oddział 178 a, b - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021),
 • leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 504 a, b, działka ew. 1656, obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław (oddział 216 a - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021),
 • leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 503 d, działka ew. 221, obręb ew. Hutki, Gmina Bolesław (oddział 217 d - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021),
 • leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 419 c, działka ew. 1701, obręb ew. Klucze, Gmina Klucze (oddział 129 b - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021),

Zobacz mapkę z obszarami objętymi zakazem wchodzenia do lasu

Teren Pustyni Błędowskiej i lasy wokół niej to ulubione miejsca grzybiarzy. Nadleśniczy zobowiązał właściwych terytorialnie leśniczych do dopilnowania oznakowania terenu leśnictwa w oddziałach leśnych tablicami ostrzegawczymi z informacją: „ZAKAZ WSTĘPU DO LASU – ZAPADLISKO”.

Zakaz obowiązuje do 31 marca 2023 roku z możliwością wydłużenia terminu.

W okresie obowiązywania zakazu wstępu do lasu, z uwagi na grożące niebezpieczeństwo zagrożenia życia i zdrowia zabrania się wstępu i przebywania osobom postronnym na terenach leśnych objętych zakazem, pod groźbą kary.