Odmowa decyzji w sprawie biogazowni w Tychach

i

Autor: biowatt.pl

W Tychach BM Recykling nie wybuduje biogazowni. Prezydent miasta wydał decyzję

Prezydent Tychów Andrzej Dziuba odmówił wydania decyzji środowiskowej w sprawie budowy instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów w dzielnicy Urbanowice. Powodem odmowy jest niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania.

Budzący duży sprzeciw społeczny pomysł budowy biogazowni w Tychach Urbanowicach nie dojdzie do skutku. Prezydent miasta wydał decyzje o odmowie wydania decyzji środowiskowej w tej sprawie.

Powodem jest brak zgodności budowy inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania terenu. Według władz miasta zgoda mogłaby zostać wydana, gdyby inwestor BM Recykling planował budowę obiektu o znaczeniu lokalnym lub ponadlokalnym.

Podstawą odmowy wydania decyzji środowiskowej dla tego przedsięwzięcia była niezgodność planowanej inwestycji z zapisami ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Inwestycja ta w ocenie organu nie jest inwestycją celu publicznego, a tylko takie inwestycje mogą być realizowane na tym obszarze zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – informuje Ewa Grudniok, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Tychach.

O komentarz w sprawie odmowy zapytaliśmy inwestora – firmę BM Recykling. Dalej czekamy na odpowiedź, bo jak słyszeliśmy prezesa nie ma w firmie.

Kontrowersje wokół budowy biogazowni w Tychach

Spór mieszkańców przeciwko budowie biogazowni przez firmę BM Recykling trwał od roku. Mieszkańcy od początku organizowali protesty w okolicy, w której miała powstać instalacja. Mieszkańcy okolic złożyli nawet protest w tej sprawie w Ministerstwie Środowiska.

Przeciwko budowie byli także mieszkańcy sąsiedniego Bierunia. Władze tamtejszej gminy wyraziły nawet niepokój związany z planowaną inwestycją.

Władze Miasta Bierunia z zaniepokojeniem obserwują plany budowy instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów biologicznych przez BM Recykling Sp. z o.o. na terenie zlokalizowanym przy ulicy Lokalnej w Tychach. Jeśli przedmiotowa inwestycja okaże się być negatywną w skutkach dla naszego miasta, podjęte zostaną wszelkie przewidziane prawem kroki, żeby im zapobiec – informowali urzędnicy.