W Rybniku ma powstać biogazownia. To nowoczesne i proekologiczne rozwiązanie

i

Autor: UM Rybnik

Inwestycje

W Rybniku ma powstać biogazownia. To nowoczesne i proekologiczne rozwiązanie

2024-02-28 21:02

Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku złożyło wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie budowy biogazowni - instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych.

Biogazownia w Rybniku. Urzędnicy przekonują, że będzie proekologicznie

W Rybniku planowana jest budowa zintegrowanego zespołu nowoczesnych instalacji pozwalających na maksymalne zagospodarowanie odpadów tzn. odzysk surowcowy i energetyczny czyli wykorzystanie frakcji energetycznej odpadów do produkcji ciepła, energii elektrycznej i wodoru na potrzeby miasta i jego mieszkańców.

Dzięki odzyskowi energii możliwe będzie wzrost bezpieczeństwa energetycznego i poprawa jakości życia w mieście.

Powstałe w 2022 roku Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego złożyło wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie budowy biogazowni. 

Obiekt ma powstać w sąsiedztwie PSZOK-u. Kiedy?

Biogazownia będzie instalacją fermentacji służącą wytwarzaniu biogazu z bioodpadów kuchennych i ogrodowych. Zielone paliwo będzie wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i ciepła w ramach wysokosprawnej kogeneracji.

Planowana biogazownia komunalna ma powstać na terenie związanym z gospodarką odpadami – w sąsiedztwie PSZOK-u przy ul. Sportowej. Lokalizacja gwarantuje, że funkcjonowanie biogazowni na tym terenie nie będzie miało wpływu nie tylko na środowisko, ale też na otoczenie. Bioodpady będą dostarczane do biogazowni z pominięciem dróg lokalnych" - informuje rybnicki magistrat.

Projekt jest w początkowej fazie i aktualnie czeka na rozpoczęcie postępowania środowiskowego. Ze względu na złożoną i czasochłonną procedurę administracyjną jego zakończenie i uruchomienie możliwe będzie nie wcześniej niż w 2028 roku.

QUIZ. Elektronika z czasów PRL. Pamiętasz te hitowe urządzenia?

Pytanie 1 z 15
1. W czasach późnego PRL-u w Polsce pojawiły się urządzenia, które umożliwiały odtwarzanie filmów czy bajek z kaset wideo. O jakim urządzeniu mowa?