Rybnik biogazownia ma powstać

Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku złożyło wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie budowy biogazowni - instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych.

dodano 28-2-2024