Ryszard Koziołek ponownie rektorem

i

Autor: UŚ/ Julia Agnieszka Szymala

Wiadomości

Uniwersytet Śląski wybrał nowego rektora. Stanowisko to objął dobrze znany studentom profesor

Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wybrało nowego rektora uczelni na lata 2024-2028. Funkcję tę ponownie powierzono profesorowi dr hab. Ryszardowi Koziołkowi.

Nowy rektor Uniwersytetu Śląskiego. Wybrano go w I turze

W poniedziałek, 16 kwietnia Uniwersytet Śląski wybrał nowego rektora. Głosowanie odbyło się drogą elektroniczną. Dotychczas od 2020 roku rektorem był prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Również wczoraj władze UŚ-ia ogłosiły wyniki głosowania.

Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonało wyboru rektora śląskiej Alma Mater na kadencję 2024–2028, powierzając tę funkcję prof. dr. hab. Ryszardowi Koziołkowi - poinformował na stronie internetowej UŚ.

W tegorocznych wyborach zgłoszono trzy kandydatury. O urząd rektora ubiegali się: prof. dr hab. Jacek Barcik z Wydziału Prawa i Administracji, obecny rektor prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz prof. dr hab. Iwona Loewe z Wydziału Humanistycznego.

Kim jest prof. dr hab. Ryszard Koziołek?

Ryszard Koziołek pochodzi z Bielska-Białej. W 1991 roku ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, sześć lat później uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy pt. Mimesis w „Twarzy Księżyca” Teodora Parnickiego napisanej pod kierunkiem Krzysztofa Kłosińskiego. 

W 2010 r. zdobył stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy pt. Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy. Rok później objął funkcję dyrektora Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ (wcześniej Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne). W 2012 r. został prorektorem UŚ ds. kształcenia i studentów, w tym samym roku mianowany profesorem UŚ. W 2016 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

28 maja 2020 Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wybrało go na rektora uczelni w latach 2020–2024.

QUIZ Słowa po śląsku to językowe pułapki. Czy znasz znaczenie?

Pytanie 1 z 10
Zacznijmy od śląskiej zołzy. Nie jest to polska złośliwa kobieta, tylko: