Uniwersytet Śląski organizuje wirtualny dzień otwarty dla kandydatów na studia

2020-06-02 20:23
Uniwersytet Śląski przygotowuje maturzystów do egzaminu
Autor: Joanna Łukawska

Po raz pierwszy uczelnia organizuje dzień otwarty online – wszystko przez koronawirusa. Wydarzenie online rozpocznie się 4 czerwca o godzinie 9.00. Więcej na slask.eska.pl

Po raz pierwszy Uniwersytet Śląski w Katowicach organizuje dzień otwarty dla kandydatów na studia w formie wirtualnej. Wydarzenie online rozpocznie się już 4 czerwca o godz. 9.00.

Podczas dnia otwartego kandydaci poznają zasady rekrutacji na studia, zapoznają się z ofertą kierunków w języku polskim oraz angielskim, a także dowiedzą się na jakie wsparcie może liczyć student. Zaplanowano też miniwykłady, a podczas wydarzenia będzie można zadać pytania reprezentantom kierunków.

Oferta będzie przedstawiona nie tylko dla tegorocznych maturzystów, ale także dla studiów II i III stopnia. Podczas wydarzenia obecni będą również przedstawiciele dwóch szkół doktorskich oraz Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych. Uniwersytet Śląski będzie transmitować dzień otwarty w mediach społecznościowych (Facebook).

Wirtualny dzień otwarty będzie się składać z czterech części. Pierwsza “Poznaj swoją uczelnie”. W tej części zaplanowano wprowadzenie, które wygłosi prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, zasady rekrutacji dla Polaków i cudzoziemców oraz studia po angielsku, wsparcie studenta, wymianę międzynarodowa, aktywność uniwersytecką I ofertę dla maturzystów. W części drugiej “Poznaj swój wydział lub jednostkę dydaktyczną UŚ” zaplanowano miniwykłady. Będą także prezentacje z dodatkowymi materiałami przygotowanymi przez wydziały i jednostki. Prezentacje przygotowały wszystkie wydziały uczelni, a także Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, Szkoła Doktorska I Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska przy Centrum Studiów Polarnych. W części trzeciej I czwartej będzie możliwość zadawania pytań przedstawicielom poszczególnych kierunków oraz reprezentantom różnych aktywności studenckich. Niektóre osoby będą do dyspozycji w dniu wydarzenia – 4 czerwca, pozostałe w terminach od 15 do 30 czerwca.