Skutki transformacji energetycznej

i

Autor: Pixaby

Rynek pracy

Transformacja energetyczna zredukuje miejsca pracy na Śląsku - o blisko 150 tysięcy

Trwająca obecnie transformacja do tzw. "zielonej gospodarki" nie pozostanie bez skutków. Do 2030 r. ma nastąpić znaczna redukcja miejsc pracy w sektorach górniczych na Śląsku. Wówczas pracę ma stracić blisko 150 tysięcy osób.

Transformacja energetyczna a rynek pracy na Śląsku

Województwo śląskie czekają poważne zmiany w sektorze zatrudnienia. Na skutek trwającej transformacji energetycznej miejsca pracy zostaną zredukowane.

Analiza danych zawartych w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji dla województwa śląskiego pozwala przewidzieć, że do roku 2030 nastąpi znaczna redukcja miejsc pracy w sektorach górniczych i okołogórniczych - pisze Portal Samorządowy.

Według szacunków zlikwidowanych zostanie ok. 36 tysięcy stanowisk. Łącznie na skutek procesu transformacji, który obejmie nie tylko górnictwo, pracę może stracić około 145 tysięcy osób. Jednak jak wskazuje Portal Samorządowy Plan transformacji dla Śląska przewiduje, że w miejsce likwidowanych miejsc pracy powstaną nowe, które będą odpowiadać aktualnym potrzebom rynku.

Alina Nowak, radna Sejmiku Województwa Śląskiego podczas swojego wystąpienia na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach podkreślała, że wszelkie działania realizowane w ramach projektów unijnych, mają na celu przede wszystkim konsultacje społeczne.

Te procesy zmian w województwie nie pominęły człowieka, gdyż to on w tym wszystkim jest najważniejszy - mówiła.

Ponadto radna sejmiku zaznaczyła, że transformacja ma realny wpływ na rynek pracy.

Mam świadomość tego, że w niektórych obszarach proces automatyzacji czy proces informatyzacji może spowodować, iż ludzi do pracy będziemy potrzebowali mniej, ale to ludzie o podstawowych kwalifikacjach, natomiast ludzi, którzy mają wysokie kwalifikacje, będzie potrzeba bardzo dużo - wyjaśniała Portalowi Samorządowemu.