Studia psychologiczne – czy warto i co dalej?

2021-01-14 14:27 Artykuł sponsorowany
Studia psychologiczne – czy warto i co dalej?
Autor: mat.prasowe

Od dekady, według różnych rankingów, psychologia znajduje się w czołówce najczęściej wybieranych kierunków studiów. Konkurencja sięga nawet kilkunastu osób na jedno miejsce. Kandydaci na studia mogą wybrać spośród psychologii ogólnej, która jest najpopularniejszym wyborem, psychologii klinicznej, interwencyjnej oraz psychologii zarządzania/biznesu. Czym różnią się poszczególne specjalności i na czym będzie polegała przyszła praca psychologa-specjalisty?

Psychologia ogólna jest wstępem do specjalizacji i idealnym wyborem dla tych którzy jeszcze nie określili co w psychologii najbardziej ich interesuje i co chcą robić w przyszłości. Studia zapewniają solidną podstawę teoretyczną i empiryczną do dalszej nauki oraz rozwijają twórcze i krytyczne myślenie. Zdobyta wiedza i umiejętności będą przydatne w wielu zawodach również takich jak HR manager, handlowiec czy marketer.

Psychologia w biznesie

Jeśli myślicie poważnie o pracy w korporacji np. w strukturach HR, marketingu lub sprzedaży lepszym wyborem będzie psychologia zarządzania. Podczas studiów, oprócz zagadnień ogólnych, poznacie skuteczne taktyki negocjacyjne, dowiecie się co motywuje ludzi do działania nauczycie się analizować zachowania konsumenckie oraz poznacie tajemnicę działania skutecznych reklam i wywierania wpływu na konsumenta.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi to specjalizacja skupiająca się na zagadnieniach związanych z kierowania personelem oraz na nauce a umiejętności nowoczesnego zarządzania pracownikami, ponadto umożliwia zapoznanie się z najnowszymi metodami badania rynku pracy i pracowników. Student tej specjalności uczy się także motywować pracowników, opracowywać ścieżki kariery w oparciu o indywidualne predyspozycje pracowników i zarządzać ich rozwojem, opracowywać szkolenia i wdrażać systemy ocen pracowniczych. Specjalizacja jest idealna dla tych, którzy planują karierę w działach HR lub chcą zostać szkoleniowcem bądź doradcą zawodowym.

Czym się zajmuje psycholog interwencyjny?

Psycholog interwencyjny udziela wsparcia m.in. ofiarom wypadków, przemocy domowej, zarówno dzieciom jak i dorosłym. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie pacjentowi utraconej, w wyniku zdarzenia, równowagi psychicznej oraz łagodzenie objawów kryzysowych i pomoc w powrocie do stanu sprzed kryzysu. Psycholodzy interwencyjni pracują najczęściej w ośrodkach pomocy społecznej, domach dziecka, ośrodkach penitencjarnych lub w służbach mundurowych.

Psycholog czy psychoterapeuta – jaka jest różnica?

Psycholog to absolwent studiów wyższych na kierunku psychologia. Natomiast psychoterapeuta to absolwent psychologii, socjologii lub pokrewnych magisterskich studiów humanistycznych, który ukończył kurs psychoterapii w wybranym podejściu i uzyskał odpowiedni certyfikat.

Jakie studia wybrać by zostać psychoterapeutą?

Psychoterapeuta to najczęściej wybierana ścieżka kariery. Wielu ludzi błędnie utożsamia zawód psychologa z zawodem psychoterapeuty. Niestety, aby zostać certyfikowanym psychoterapeutą nie wystarczy uzyskanie tytułu magistra z psychologii. W Polsce by móc samodzielnie prowadzić psychoterapię konieczne jest zdobycie dodatkowych uprawnień, co oznacza to ukończenie czteroletniego kursu kwalifikacyjnego, który obejmuje 1200 godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego, oraz zaliczenie egzaminu certyfikacyjnego organizowanego przez Polską Radę Psychoterapii. Absolwent psychologii, który uczestniczy w szkoleniu może prowadzić psychoterapię indywidualną, grupową lub par/rodzin, tyle że z udziałem superwizora, czyli doświadczonego psychoterapeuty, który będzie nadzorował cały proces. 

Którą specjalizację z psychologii wybrać?

W GWSH możecie wybrać spośród trzech specjalizacji: psychologia zarządzania, psychologia interwencyjna i psychologia kliniczna. Ukończenie konkretnej specjalizacji pozwala na pracę w różnych sektorach przykładowo psychologia interwencyjna jest kierowana do osób, które chciałyby w przyszłości pracować jako psycholog w ośrodkach interwencji kryzysowych, w zakładach penitencjarnych lub w ośrodkach opieki społecznej, natomiast psychologia biznesu jest skierowana do osób, które swoją przyszłość wiążą z szeroko pojętym biznesem np. w działach HR. Najpopularniejszym wyborem studentów jest psychologia kliniczna, po ukończeniu której uzyskuje się tytuł specjalisty psychologa klinicznego. Jest to dobry wstęp do podjęcia czteroletniego szkolenia specjalizacyjnego i pracy terapeuty. Zastanówcie się w jakim zawodzie i środowisku pracy widzicie się po skończeniu studiów i dopiero wtedy zadecydujcie jaką specjalizację z psychologii wybieracie.

GWSH to jedyna uczelnia na Śląsku, która oferuje niestacjonarne studia magisterskie na kierunku psychologia, na których zajęcia odbywają się tylko w soboty i niedziele. Tylko 9 weekendowych zjazdów w roku akademickim przy maksymalnej liczbie zajęć wg wytycznych MEN dla kierunku psychologia. Małe grupy od 15 do 20 osób.

Artykuł sponsorowany