Sołtysowe od 1 marca idzie w górę. Tyle teraz dostaną polscy sołtysi. To duże pieniądze

i

Autor: Archiwum Sołtysowe od 1 marca idzie w górę. Tyle teraz dostaną polscy sołtysi. To duże pieniądze

Pieniądze

Sołtysowe od 1 marca 2024 poszło w górę. Sołtysi dostają więcej pieniędzy na konta

Blisko 35 tysięcy osób złożyło wniosek o tak zwane "sołtysowe", czyli pieniądze, które są wypłacane sołtysom pracującym w przeszłości dla polskich wsi. Od 1 marca 2024 każdy z nich ma zwaloryzowaną kwotę i dostanie więcej, niż w poprzednich latach.

Sołtysi dostają wyższe przelewy od 1 marca 2024 

Sołtysowe to specjalny dodatek pieniężny, o który mogą się starać osoby, które pełniły funkcję sołtysa. Ten dodatek to niejako rekompensata za lata pracy dla polskiej wsi, za co sołtysi tak naprawdę nie dostają żadnych pieniędzy. Świadczenie zostało wprowadzone jeszcze za poprzedniego rządu. Tak jak inne świadczenia, tak i sołtysowe dotknęła waloryzacja. W tym roku wynosi ona 12,12 proc. 

To oznacza, że sołtysowe, które obecnie wynosi 300 zł, od 1 marca może zostać podniesione do 336,36 zł miesięcznie - informuje fakt.pl

Jak dostać "sołtysowe"? Oto podstawowe warunki

Żeby otrzymać od państwa tzw. sołtysowe, trzeba spełnić kilka warunków. Głównym jest osiągnięcie wieku emerytalnego oraz bycie sołtysem przez co najmniej osiem lat. Ostatnim warunkiem jest złożenie wniosku o sołtysowe w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). We wniosku muszą się znaleźć:

  • zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji oraz
  • oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Jeśli wnioskujący nie posiada dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów pełnienia funkcji przez co najmniej dwie kadencje i niemniej niż osiem lat, zaświadczenie może być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu. Musi jednak ono być potwierdzone przez co najmniej 5 osób, które w czasie pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa mieszkały w tej miejscowości. 

Sołtysi składają wnioski. Rekordowa ilość

Nowe świadczenie od razu przyciągnęło uwagę wszystkich osób, które w swoim CV mają wpisane "Sołtys". Jak podaje "Fakt", do końca listopada 2023 r. złożonych zostało 34 373 wniosków o sołtysowe, a wydano już 31 454 decyzji, z czego wsparcie finansowe otrzymało ok. 50 proc. wnioskujących. 

Sołtysi swoje zadania wykonują społecznie. W czasie pełnienia tej funkcji organizują m.in. zebrania wiejskie, życie społeczno-kulturalne wsi, zarządzają mieniem, inkasują podatki czy dostarczają nakazy podatkowe.