Program Czyste Powietrze

i

Autor: pixabay.com

W Wojkowicach funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu Czyste Powietrze

2022-11-21 8:00

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Z wyjątkiem wniosków składanych za pośrednictwem banków, gdzie kwalifikowane są koszty od dnia złożenia wniosku o dotację w banku.

Dotację można uzyskać do:

  • wymiany starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła,
  • instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
  • wentylacji mechanicznej,
  • mikroinstalacji fotowoltaicznej połączoną z wymianą starego pieca,
  • termomodernizacji budynków mieszkalnych,
  • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli dokumenty oceniane są na bieżąco.

Dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy gminą Wojkowice a WFOŚiGW w Katowicach dot. prowadzenia gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego programu Czyste Powietrze, mieszkańcy gminy Wojkowice mają możliwość złożenia wniosku w swoim mieście. Gminni doradcy wspierają mieszkańców w zakresie udzielania informacji o zasadach programu oraz w procesie składania wniosku o dofinansowanie i późniejszym rozliczeniu dotacji.

Punkt zlokalizowany jest w Urzędzie Miasta Wojkowice przy ul. Jana III Sobieskiego 290a i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje na temat programu Czyste Powietrze dostępne są na stronie >>tutaj<<.