Metropolia GZM wyda w 2023 roku 2,1 mld zł. Wiemy, na co pójdą wydatki

2022-12-16 21:46
Metropolia GZM
Autor: Metropolia GZM mat. pras.

Metropolia GZM przyjęła budżet na 2023 rok. Wydatki mają wynieść ok. 2,1 mld zł. Planowane dochody mają wynieść 1,76 mld zł. Około 1,8 mld zł ma zostać przeznaczone na organizację transportu zbiorowego.

W 2023 roku dochody Metropolii GZM zaplanowano na poziomie 1,76 mld zł. Podstawą dochodów jest ustawowy dochód własny, w którym największą część stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkujących GZM, który obecnie wynosi 5,75 procent.

Łącznie w ramach ustawowych dochodów własnych, wraz ze stałą składką wpłaconą przez gminy, dochody w 2023 roku wyniosą ponad 390 mln zł. Po stronie dochodów w budżecie Metropolii uwzględniona jest również wysokość składki zmiennej, czyli pieniędzy wpłacanych przez gminy na realizację zadań związanych z obsługą komunikacji miejskiej. Wpływy z tego tytułu wyniosą ok. 710 mln zł. Powiększą je również szacowane wpływy z tytułu świadczenia usług przewozowych, w tym m.in. ze sprzedaży biletów, które prognozowane są na poziomie ok. 286 mln zł - informują urzędnicy.

Planowane wydatki z budżetu mają wynieść 2,1 mld zł

W 2023 roku Metropolia najwięcej wyda na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Będzie to około 1,8 mld zł. W budżecie na ten cel na wydatki bieżące ma zostać przeznaczone około 1,6 mld zł a majątkowe ponad 200 mln zł.

Wydatki majątkowe to m.in. zakup autobusów wodorowych w ramach projektu HYDROGEN GZM, unowocześnienie i rozwój systemów informatycznych w transporcie - w szczególności ŚKUP oraz Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Pieniądze pójdą także na zakup oprogramowania oraz urządzeń do automatycznego zliczania pasażerów – tutaj Metropolia GZM chce wzorować się na systemie, który do tej pory stosowany był w Tychach. Zarezerwowano także pieniądze na zakup autobusów elektrycznych i budowę infrastruktury ładowania w ramach projektu „Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”.

Wydatki bieżące są przede wszystkim związane z organizacją komunikacji pasażerskiej. To m.in. na przewozy autobusowe, tramwajowe i trolejbusowe oraz linie metropolitalne. Pieniądze z budżetu będą przeznaczone także na utrzymanie infrastruktury przystankowej, obsługę i rozwój systemów obsługujących komunikację pasażerską a także integrację pasażerską oraz system taryfowo biletowy – tłumaczą urzędnicy.

Pieniądze na kolej i autobusy wodorowe

W budżecie zaplanowano także 3 mln zł, czyli pierwszą transzę, z której sfinansowane zostaną wkłady własne dla inwestycji kolejowych, zgłoszonych w ramach rządowego programu Kolej Plus.

Zarezerwowano także środki na zakup autobusów napędzanych wodorem. Do końca tego roku ma być ogłoszony przetarg, a jego rozstrzygnięcie zaplanowano na I kwartał 2023 roku. Według niego Metropo024 roku. Koszt realizacji inwestycji wynosi 110,7 mln zł. W tej kwocie 81 mln zł stanowi dotacja z NFOŚiGW.

Fundusz Odporności i ograniczenie niskiej emisji

97,2 mln zł zostanie wydane na wsparcie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy członkowskie GZM w ramach tworzonego obecnie  Funduszu Odporności.  Będzie miał na celu finansowe wsparcie dla projektów gmin o charakterze metropolitalnym.

Na przyszły rok w budżecie zarezerwowano środki na działania związane z ograniczaniem niskiej emisji.

Obecnie Metropolia realizuje dwa programy. Pierwszy jest związany z przygotowaniem wraz z 17 gminami dokumentacji pod inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej 184 budynków komunalnych wielorodzinnych. 

Drugi program to STOP SMOG. Dzięki współpracy z 11 gminami, wymiana źródeł ciepła oraz termomodernizacja może objąć ponad 210 prywatnych domów jednorodzinnych, które należą do osób, których nie stać na takie inwestycje.

Nasi Partnerzy polecają
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE