Lotnisko w Pyrzowicach przejdzie metamorfozę. Na parkingu pojawi się więcej zieleni [WIZUALIZACJE]

2022-06-08 11:50

Katowice Airport przejdzie metamorfozę. Zieleń na parkingu przed lotniskiem zwiększy swoją powierzchnię z 800 metrów kwadratowych do 3 tysięcy metrów kwadratowych. Pilotażowy projekt ma kosztować ponad 200 tys Euro. 95% tej kwoty pochodzi z unijnej dotacji.

Lotnisko w Pyrzowicach. Projekt z zielenią

Ilość zieleni na parkingu lotniska w Pyrzowicach zwiększy się prawie czterokrotnie. Jednak kierowcy nie muszą się martwić o liczbę miejsc parkingowych, bo ta się nie zmieni. 

- Miejsca parkingowe nie ucierpią. Będziemy się starali aby te tereny zielone były na traktach pieszych, które będą po prostu węższe, ale będzie się przechodziło koło ogrodu z kwiatami, koło drzew - mówi Artur Tomasik, prezes zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., firmy zarządzającej Katowice Airport

Przestrzeń przed terminalami pasażerskimi Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach zazieleni się dzięki współpracy spółki Investeko z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym SA. Projektu LIFE Archiclima zakłada zmianę do 2260 metrów kwadratowych nieprzepuszczalnych nawierzchni utwardzonych, znajdujących się bezpośrednio przed terminalami pasażerskimi i sąsiadującym z nimi głównym lotniskowym parkingiem, na łąki kwietne i ogrody deszczowe. Poza tym na istniejących już na terenie parkingu trawniki zostaną zmienione w ogrody deszczowe i łąki o większej różnorodności. Tym samym zostanie przywrócona ich pierwotna bioróżnorodność. Te zamiany obejmą nawet 835 metrów kwadratowych powierzchni. Ale to nie wszystko. 

- Wprowadzimy zielone przystanki, zielone pergole nad przejściami dla pieszych, zielone ściany z pnączami na elewacjach, ogrody deszczowe i łąki kwietne - wylicza Marta Łapińska, architekt w projekcie Life Archiclima.

Katowice Airport to wyzwanie dla projektantów

Lotnisko to bardzo trudny teren dla roślin, jednak projektantów to nie odstrasza. 

- Tutaj się ta płyta bardzo mocno nagrzewa, do tego sól drogowa nie jest przyjazna roślinom. Dlatego wybraliśmy gatunki, które tutaj lokalnie istnieją i uzupełniliśmy je gatunkami hydrofitowymi, czyli takimi super odpornymi na suszę i zalania. Liczymy, że taki kombinat będzie miał szansę to przetrwać - dodaje Łapińska.

Więcej zieleni pozwoli obniżyć odczuwalną temperaturę w trakcie upałów, które coraz częściej dotykają nasz region. Zwiększy też bezpieczeństwo obiektu i jego użytkowników w przypadku deszczy nawalnych i zagrożenia nagłymi powodziami.

Projekt, który będzie realizowany w 2023 roku na pyrzowickim lotnisku to jeden z elementów projektu LIFE Archiclima, w który obok spółki Investeko zaangażowane są Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej oraz spółka Investeko Serwis. Założenia projektowe przedstawione Komisji Europejskiej przez to konsorcjum zdobyła uznanie i dotację na lata 2021-2025 w ramach instrumentu finansowego LIFE.

Pomysł na projekt pojawił się w głowie Łukasza Łapińskiego w 2019 roku, kiedy po jednej z ulew zalany został przejazd pod trasą S86 na wysokości katowickiej IKEI. 

- Nauka potwierdza, że zmiany klimatu następują z coraz większą intensywnością. Archiclima to przedsięwzięcie, którego celem jest wsparcie ważnych zmian w zakresie adaptacji do zmian klimatu w Polsce. Adaptacja to proces dostosowywania się do obecnych i przyszłych warunków klimatycznych w celu zwiększenia odporności infrastruktury i procesów przed negatywnymi skutkami. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do częstej obserwacji niebezpiecznych zjawisk naturalnych takich jak: nawalne deszcze, powodzie miejskie, fale upałów, susze, intensywne wiatry i gwałtowne burze. Negatywne skutki tych zjawisk niszczą infrastrukturę i powodują straty dla środowiska, biznesu i społeczeństwa. Archiclima powstała, aby wesprzeć zarządców i właścicieli nieruchomości z całej Polski w budowaniu odporności z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie. W porcie lotniczym powstaną przykładowe rozwiązania demonstracyjne, które mają zaprezentować możliwości jakie daje zarządcom projekt Archiclima - mówi Łukasz Łapiński, menager i autor projektu LIFE Archiclima.

Katowice Airport - projekt na 2023 rok 

- Od wielu lat przygotowując projekty inwestycyjne w Katowice Airport zwracamy uwagę na kwestie związane z ochroną środowiska. W najbliższych latach temu zagadnieniu poświęcimy jeszcze większą uwagę, dlatego nawiązaliśmy współpracę ze spółką Investeko. Chcemy, żeby przestrzeń przed infrastrukturą terminalową pyrzowickiego lotniska była jeszcze przyjaźniejsza dla pasażerów i optymalnie przygotowana na gwałtowane zjawiska atmosferyczne, stąd decyzja o zmianie jej aranżacji przy wykorzystaniu rozwiązań opartych na przyrodzie - dodaje Artur Tomasik – prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA.

Więcej roślin na katowickim lotnisku będzie cieszyć oko pasażerów najpóźniej wiosną 2024 roku. Pilotażowy projekt ma kosztować ponad 200 tys. złotych i jest w 95% finansowany z Unii Europejskiej. 

Katowice Airport to pierwszy z kilkudziesięciu obiektów, które przejdą zieloną metamorfozę. 

LIFE Archiclima, to pod względem zakresu i rozciągłości nowatorski w skali Europy projekt. Przedsięwzięcia obejmuje wsparcie zarządców i właścicieli 32 obiektów wielkopowierzchniowych w budowaniu odporności na zagrażające skutki zmian klimatu. W ramach projektu istniejące już obiekty zostaną kompleksowo ocenione pod względem przystosowania do zmian klimatu. Zostanie też określony obszar potrzebnej i możliwej adaptacji istniejącej infrastruktury z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie. Wprowadzony zostanie nowy, europejski system ekologicznego oznakowania obiektów odpornych na zmiany klimatu, noszący nazwę Resilient. Zwieńczeniem projektu jest plan adaptacji „szyty na miarę” dla każdego obiektu, który zawiera projekt architektoniczny pozwalający zapewnić bezpieczeństwo i zmniejszyć negatywny wpływ infrastruktury na klimat. Przewidziano też działania edukacyjne i informacyjne skierowane do użytkowników każdego z obiektów.

- Wdrażanie rozwiązań opartych na przyrodzie ma potwierdzony, dobroczynny wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan ludzi poprzez lepszą jakość powietrza, redukcję efektu miejskiej wyspy ciepła, zwiększenie ilości miejsc relaksu, wypoczynku, spotkań towarzyskich i różnorodnych aktywności. W dobie powszechnej „betonozy” Archiclima reprezentuje podejście całkowicie odwrotne – to wielowymiarowy program przywracania natury i wprowadzania życia tam, gdzie dzisiaj go nie ma. Realizacja na lotnisku im. Wojciecha Korfantego ma na celu zademonstrowanie zarządcom nieruchomości, że inwestycja w rozwiązania oparte na przyrodzie to dzisiaj już standard, który nie tylko jest odpowiedzią na wyzwania związane ze zmianami klimatu, ale także skutecznie wpływa na atrakcyjność przestrzeni dla użytkowników - dodaje Łapiński.