niepełnosprawni

i

Autor: adamtepl/Pixabay.com

Katowice. Rusza program pomocy dla pracodawców. Zobacz, jakie wsparcie możesz dostać od PFRON

Nadal można składać wnioski w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2023 roku. Dokumenty należy złożyć w siedzibie MOPS w Katowicach lub bezpośrednio w Śląskim Oddziale PFRON.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ciągle prowadzi nabór wniosków. Dofinansowanie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2023 roku dotyczy działań związanych z przystosowaniem warunków życia i pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Obszary programu, które będą realizowane w 2023 r.:

 • obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, w ramach tego obszaru dofinansowane są projekty dotyczące inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniających dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby z niepełnosprawnościami;
 • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami poruszania się i komunikowania;
 • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • obszar D – likwidacja barier transportowych. Adresatami są placówki służące rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej oraz gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami;
 • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób z niepełnosprawnościami;
 • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Realizatorem programu w zakresie obszarów B, C, D, F i G programu jest samorząd powiatowy.

Terminy i miejsce składania wniosków do programu

Wnioski podmiotów uprawnionych dotyczące obszarów B, C, D, F i G przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach w terminie do 31 stycznia 2023 roku. Na podstawie prawidłowo złożonych wniosków zostanie opracowane wystąpienie samorządu powiatowego do PFRON o przystąpienie do realizacji programu.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym. W przypadku obszaru A i obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Śląskiego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i obszaru E programu.

Obowiązujące warunki brzegowe programu w 2023 roku

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2023 roku:

 • obszar A – do 185 000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby z niepełnosprawnościami (nie więcej jednak niż wskazana intensywność pomocy 30%);
 • obszar B – do 165 000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami poruszania się i komunikowania; (nie więcej jednak niż wskazana intensywność pomocy 30%).
 • obszar C – do 70 000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku (nie więcej jednak niż wskazana intensywność pomocy 45%);
 • obszar D – na likwidację barier transportowych do:
 • 135 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 • 110 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • 330 000,00 zł dla autobusów (nie więcej jednak niż wskazana intensywność pomocy dla placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych 70%, dla WTZ 80%);
 • obszar E – do 16 500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu (nie więcej jednak niż wskazana intensywność pomocy 15%);
 • obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16 500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
 • w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Ponadto w mieście Katowice ogłaszany jest co roku otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego" do projektu.

W przypadku pytań warto skontaktować się z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych MOPS Katowice, ul. Jagiellońska 17, pokój 01, nr tel: 032 251 00 87 wew: 112, 164, 177.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE