Dwie placówki społeczne w Gliwicach zostaną połączone

i

Autor: gov.pl

Gliwice. Dwie miejskie instytucje społeczne mają zostać połączone

Od 1 marca przyszłego roku dwie miejski instytucje społeczne (Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierana Rodziny oraz Ośrodek Pomocy Społecznej) w Gliwicach mają zostać połączone.

Dwie placówki społeczne będą połączone. Jest zarządzenie prezydenta Gliwic

Władze Gliwic planują zlikwidować Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierana Rodziny - o sprawie, jako pierwszy, poinformował lokalny portal infogliwice.pl. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie CPZiWR był gotowy, a zarządzenie prezydenta zostało opublikowane na początku grudnia. Podpisała się pod nim Ewa Weber, która odpowiada za nadzorowanie jednostek pomocy społecznej w mieście. 

W piątek, 23 grudnia, zostało opublikowane jednak nowe zarządzenie prezydenta Gliwic, zmieniające poprzednie. W uchwale możemy przeczytać, że instytucja ostatecznie nie zostanie zlikwidowana, a będzie połączona z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Ma to nastąpić 1 marca 2023 roku. 

Dokument podpisał zastępca prezydenta Mariusz Śpiewok. A dlaczego nie przez Ewę Weber? Portal infogliwice.pl informował, że 21 grudnia prezydent Adam Neumann podpisał zarządzenie, w którym odebrał jej nadzór nad spółkami. Trafiły one właśnie w ręce Śpiewoka. 

W uzasadnieniu, dość lakonicznym, tej decyzji możemy przeczytać tylko, że "do wyłącznej właściwości rady powiatu należy tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek. Zgodnie z podjętą decyzją o włączeniu Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach w struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach (tj. połączeniu ww. jednostek), uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały".

Teraz projekt ma zaopiniować m.in. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Konsultacje jednak nie są wiążące dla prezydenta miasta.