Siedleckie stowarzyszenie Szansa zaprasza na warsztaty rozwoju osobistego [AUDIO]

2021-07-15 17:38 Monika Półbratek
Mirosława Paczóska, prezes stowarzyszenia Szansa w Siedlcach
Autor: Monika Półbratek Mirosława Paczóska, prezes stowarzyszenia Szansa w Siedlcach

Konsultacje indywidualne, warsztaty grupowe i korzystanie z pomocy osoby pierwszego kontaktu – to działania w ramach projektu „Bądźmy wrażliwi”, który realizuje Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem „Szansa” w Siedlcach. W jego ramach ma zostać objętych wsparciem ok. 30 osób DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików. Trwają jeszcze zapisy na warsztaty rozwoju osobistego, które rozpoczną się 24 lipca.

Dorosłe dziecko alkoholika ma często duże trudności z wejściem w dorosłe życie. To same osoby DDA prosiły o terapię, to one utworzyły kiedyś ten skrót i ten ruch, który do dzisiaj trwa. Nie tylko w Siedlcach, ale w całej Polsce mało jest miejsc, które pomagają DDA. Dorosłe dziecko alkoholika, wychowujące się w rodzinie z uzależnioną osobą, przejmuje różnego rodzaju funkcje i zadania, co nie zawsze jest związane z życiem normalnym. Przejmuje zazwyczaj obowiązki rodzica uzależnionego. Realizując taki projekt, stowarzyszenie Szansa wychodzi mu naprzeciw, poprzez terapię indywidualną dla DDA. Terapia będzie się odbywać raz w miesiącu. Do tego zaplanowaliśmy konsultacje i warsztaty rozwoju osobistego dla osób z rodzin dysfunkcyjnych – informuje Mirosława Paczóska, prezes stowarzyszenia „Szansa”.

Zajęcia te będą trwały łącznie 36 godzin, a poprowadzą je mgr psychologii Anna Jastrzębska oraz mgr psychologii Ewa Przesmycka. Realizacja zajęć będzie przebiegać w niedużych grupach, co ma sprzyjać pracy warsztatowej. Tematy spotkań to m.in. „Szkodliwe przekonania”, „Psychologiczna praca rozwijająca komunikację interpersonalną”, „Rozwijanie poczucia własnej wartości” czy „Psychologiczna praca nad złością”. Zajęcia będą się odbywały w terminach: 24 lipca, 21 i 22 sierpnia, 4 i 6 września, a także 25 i 26 września w siedzibie stowarzyszenia Szansa przy ul. Dylewicza 23. Szczegółowe informacje i zapisy – pod numerem telefonu: 513 09 22 22.

Projekt pt. „Bądźmy wrażliwi” będzie realizowany przez organizację do 30 listopada 2021 roku. Jest współfinansowany z budżetu województwa mazowieckiego.

POSŁUCHAJ więcej o projekcie "Bądźmy wrażliwi" i działaniach, którymi w jego ramach zostaną objęte dorosłe dzieci alkoholików w Siedlcach: