Rozwija się współpraca Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego z Lotniczą Akademią Wojskową

i

Autor: fot. UPH w Siedlcach

Rozwija się współpraca Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego z Lotniczą Akademią Wojskową

2022-09-22 17:17

Będą realizować wspólne projekty badawcze i naukowe, staże, konferencje, debaty i wymieniać doświadczenia – współpraca pomiędzy Siedleckim Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym i Lotniczą Akademią Wojskową została dziś (w czwartek, 22 września) oficjalnie potwierdzona specjalną umową.

W czwartek, 22 września 2022 roku, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. dr hab. Zbigniew Karczmarzyk i prorektor dr hab. inż. Aneta Krzyżak, prof. Lotniczej Akademii Wojskowej podpisali porozumienie o współpracy w zakresie naukowym, badawczym, dydaktycznym, organizacyjnym oraz promocyjnym. W spotkaniu uczestniczyli koordynator ds. naukowych z Wydziału Bezpieczeństwa Lotniczego – dr hab. Daniel Kucharek, prof. LAW oraz koordynator ds. naukowych z Wydziału Lotnictwa – dr hab. inż. Andrzej Komorek, prof. LAW. Siedlecki uniwersytet reprezentowali prorektor ds. studiów prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga, zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie i dr Beata Gałek, rzeczniczka prasowa UPH.

Rozwija się współpraca Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego z Lotniczą Akademią Wojskową

i

Autor: fot. UPH w Siedlcach

– Jest to umowa, która ma bardzo szeroki zakres. Wynika ona częściowo z tego, co już do tej pory robiliśmy, ale postanowiliśmy to sformalizować i określić perspektywy oraz cele. Chcemy, by nasi studenci mogli spotykać się ze studentami Lotniczej Akademii Wojskowej. Chcemy by nasi nauczyciele współpracowali naukowo i dydaktycznie podczas staży. Chcemy też występować o wspólne projekty, bo wiadomo że tego typu konsorcja mają większe szanse, żeby te granty dostać i rozwijać współpracę naukową. Mamy też nadzieję, że powstaną wspólne monografie – powiedziała Esce dr Beata Gałek.

W ramach wspólnych przedsięwzięć obie strony zobowiązały się do opracowywania koncepcji i realizacji interdyscyplinarnych badań i projektów naukowych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych oraz wspólnego aplikowania do konkursów krajowych i międzynarodowych. Podjęte działania mają na celu wymianę doświadczeń i rozwój badań integrujących różne dziedziny nauki. Umowa obejmuje również wymianę studentów, staże naukowe oraz organizację debat, seminariów i konferencji naukowych.

Pierwszy pokaz nowej fontanny multimedialnej na placu gen. W. Sikorskiego w Siedlcach
Sonda
Kupujesz ubrania od polskich projektantów?