Od jutra do środy na Podkarpaciu będzie obowiązywał stopień alarmowy ALFA /1. Co to oznacza?

2020-01-22 11:08 Sylwia Indycka-Rosół
Od jutra do środy na Podkarpaciu będzie obowiązywał stopień alarmowy ALFA /1. Co to oznacza?
Autor: Pixabay

O ostrzeżeniu informuje wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego. Alarm ma związek z zagrożeniem antyterrorystycznym.

ALFA/1 ogłoszono w całym kraju, także na Podkarpaciu. W Małopolsce służby są jeszcze bardziej czujne niż u nas. Dlaczego?

LFA/1 w związku z uroczystością w Auschwitz


"W związku z organizacją obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych, na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej : 1. stopień ALFA oraz 1. stopień alarmowy ALFA-CRP " - komunikat takiej treści można znaleźć na stronie Podkarpackiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Służby będą postawione w stan wyższej gotowości, bo na obchody w Auschwitz przyjedzie 51 delegacji państwowych i reprezentujących organizacje międzynarodowe. Takie okoliczności niosą ze sobą niebezpieczeństwo zagrożenia terroryzmem.

Co oznacza stopień ALFA?


"Pierwszy stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia" - czytamy na stronie antyterroryzm.gov.pl.

To oznacza, że służby będą prowadziły następujące działania:

  • wzmożona kontrola obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym
  • dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów
  • kontrola pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów
  • sprawdzenie działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu
  • akcja informacyjno-instruktażowa dla społeczeństwa dotycząca potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania

Stopnie alarmowe - to nie pierwszy raz

Stopnie alarmowe były już wcześniej wprowadzane w naszym kraju. Na przykład rok temu wprowadzono ich podczas konferencji na temat bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, w 2018 roku w czasie szczytu klimatycznego w Katowicach, a w 2016 roku podczas Światowych Dni Młodzieży.