Łuck i Rzeszów współpracują na rzecz terenów nadrzecznych

2022-11-21 8:00
Łuck i Rzeszów współpracują na rzecz terenów nadrzecznych
Autor: fot. Augustyn-foto team

Delegacja z ukraińskiego Łucka gościła pod koniec października w Rzeszowie. Przedstawiciele naszego miasta partnerskiego przyjechali na konferencję poświęconą wspólnemu, transgranicznemu projektowi ekologicznemu realizowanemu przez oba samorządy.

Rzeszów i Łuck są miastami partnerskimi od 2001 roku. Obecnie realizują wspólnie projekt ekologiczny o nazwie „Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka”. Celem przedsięwzięcia jest jak najlepsze wykorzystanie dziedzictwa naturalnego terenów rzecznych i ich okolicy w obu miastach. Dobór partnerów do tego zadania nie był przypadkowy, oba miasta posiadają w tym zakresie podobny potencjał, jednocześnie mierząc się z podobnymi wyzwaniami i problemami.

Bogactwo zasobów dziedzictwa naturalnego Rzeszowa i Łucka w znaczącej mierze skupia się wokół terenów nadbrzeżnych Wisłoka (w Rzeszowie) i Styru (w Łucku). W obu przypadkach rzeki wpisują się w miejski krajobraz, przez lata ich okolica zmieniała się i podejmowano różne działania w kierunku zagospodarowania tych terenów. Aktualnie w obu przypadkach odgrywają znacząca rolę w życiu mieszkańców. Dlatego program zakłada m.in. promocję terenów nadrzecznych, a także podkreślenie ich funkcji: estetycznej, edukacyjnej i rekreacyjnej.

Łąki kwietne w pobliżu Wisłoka

Głównym zadaniem Rzeszowa było w tym projekcie stworzenie w pobliżu Wisłoka dwóch łąk kwietnych oraz oznakowanie ich QR kodami. Łuck (jako lider projektu) zaplanował wybudowanie molo na rzece Styr oraz oznakowanie QR kodami najcenniejszych zasobów dziedzictwa naturalnego. W Rzeszowie zorganizowano także zajęcia edukacyjne na temat ochrony przyrody dedykowane dla przedszkolaków. 

Łuck swoje działania ukierunkował na rewitalizację rzeki Styr i tworzenie przestrzeni miejskiej dla mieszkańców. Istotnym celem naszego ukraińskiego partnera jest także opracowanie rozwiązań związanych z zarządzaniem odpadami i gospodarką, recyklingiem i circular economy. Na wzór Rzeszowa Ukraińcy chcą także rozwijać w mieście politykę rowerową oraz budować infrastrukturę dla cyklistów.

W ubiegłym miesiącu delegacja z Łucka gościła w Rzeszowie w ramach wizyty studyjnej. Rozmawiano m.in. na temat ochrony przyrody w Rzeszowie. - Podczas spotkań poruszyliśmy także kwestie bioróżnorodności naszego miasta, zaprezentowaliśmy zrealizowany już u nas projekt budowy trzmielowiska, które powstało na bulwarach nad Wisłokiem oraz łąk kwietnych stworzonych w tym rejonie. Pokazaliśmy nasze drogi rowerowe oraz ścieżki biegowe – mówi Krystyna Stachowska, wiceprezydent Rzeszowa.

Łuck (Ukraina) – mieści się na wzgórzu między rzeką Styr i jej dopływem Głuszec, jest siedzibą administracyjną obwodu wołyńskiego i rejonu łuckiego. Liczy ok. 221 tys. mieszkańców. Historyczna stolica Wołynia i zarazem jedno z najstarszych miast na Wołyniu (prawa miejskie od 1432). Odgrywa znaczącą rolę w życiu politycznym i ekonomicznym kraju, jest ważnym centrum przemysłowym. Ekonomiczny potencjał miasta ukształtowany został przez przemysł budowy maszyn (72% produkcji) i rozwijający się przemysł chemiczny, materiałów budowlanych, spożywczy i meblowy. Miasto jest ważnym ośrodkiem nauki, sztuki i kultury; słynie z festiwali folklorystycznych i muzyki współczesnej, targów, turniejów rycerskich.

___________________________

Projekt pn. „Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka” (PLBU.01.02.00-UA-1085/20-00) dofinansowany jest z Programu Współpracy Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Łuck i Rzeszów współpracują na rzecz terenów nadrzecznych
Autor: mat. prasowy
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE