Radomski magistrat znowu będzie pracował na zmianę

2020-10-16 9:45 Wojtek Wójcikowski
urząd miejski
Autor: Wojciech Wójcikowski

Od siódmej do dziewiętnastej będzie do poniedziałku pracował radomski urząd miejski. Zmianowa praca magistratu ma pomóc w rozprzestrzenianiu się koronawirusa,

Od poniedziałku, 19 października, urząd będzie czynny w godzinach 7.00 - 19.00 z wyłączeniem przerwy w godzinach 13.45 - 14.15. Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia w sprawie wprowadzenia zmianowego systemu czasu pracy obowiązuje do 1 listopada.

W radomskim magistracie obowiązkowe środki ochrony osobistej. 

- Bezpośrednia obsługa, bez konieczności umawiania terminu wizyty jest prowadzona m.in. w Wydziale Komunikacji, w Wydziale Podatków w sprawach dotyczących złożenia lub korekty informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny. Konieczności umawiania wizyty nie ma też w Wydziale Spraw Obywatelskich  w sprawie złożenia wniosku lub odbioru dowodu osobistego i w sprawach dotyczących ewidencji ludności, Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w Biurze Działalności Gospodarczej i Zezwoleń - mówi Katarzyna Piechota Kain rzecznik urzędu miejskiego. - Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego od ul. Kilińskiego 30 cały czas jest ustawiona urna, w której można zostawiać dokumenty dotyczące bieżących spraw prowadzonych przez urząd. Działa też platforma IBOM, za pośrednictwem której można składać wnioski.