Co z wypoczynkiem na ogródkach działkowych w czasie epidemii?

2020-04-03 10:54
PZD
Autor: Maciek Jędruch

W naszym regionie działa kilkadziesiąt Rodzinnych Ogródków Działkowych. Od 1 kwietnia obowiązują ograniczenia dotyczące korzystania z "pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni" i pojawiają się niejasności w interpretacji nowych zasad. Polski Związek Działkowców apeluje jednak o rozwagę i zdrowy rozsądek.

"W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż" - czytamy w rozporządzeniu Rady Ministrów z 31 marca.

W zapisie nie są wymienione Rodzinne Ogródki Działkowe, można by więc przypuszczać, że można z nich dowolnie korzystać.

W ostatnich dniach pojawiało się wiele spekulacji na ten temat. Głównie dotyczyły tego, czy za odpoczynek na swojej działce można dostać mandat. Powodem niejasności jest inny punkt z rozporządzenia. Głosi on, że można wychodzić z miejsca zamieszkania jedynie w celu dotarcia do pracy, zaspokojenia niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, wykonywania pracy w wolontariacie m.in. na rzecz walki z epidemią i uczestniczenia w nabożeństwach kultu religijnego.

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców wydał dzisiaj komunikat, który ma rozwiać wszelkie wątpliwości.

Zarząd zaznacza, że działki ROD są prywatną własnością działkowiczów. "Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń".

Dodatkowo PZD zauważa, że wyjazd na działkę może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Biorąc jednak pod uwagę coraz szersze rozprzestrzenianie się koronawirusa, PZD postanawia wprowadzić - jak czytamy w komunikacie - pewne ograniczenia. "PZD podjął decyzję o zamknięciu terenów ROD dla osób trzecich. W funkcjonowaniu ROD wprowadzono również szereg obostrzeń dotykających działkowców, m.in. wyłączono z użytkowania przestrzenie wspólne w ogrodach, jak place zabaw, świetlice itp."

Apel do działkowiczów

Zarząd podkreśla, że pomimo praw, jakie przysługują wszystkim właścicielom działek znajdujących się na terenach ROD, powinni oni dla własnego bezpieczeństwa ograniczyć do minimum wizyty na działkach. "Jakkolwiek teoretycznie, przy należytej ostrożności, pobyt na działce nie powinien rodzić ryzyka, to jednak nie zawsze wszystko możemy kontrolować (...) Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby zarówno w ogrodzie, jak i w drodze do niego, zachować maksimum ostrożności. Co więcej, widząc przypadki naruszenia prawa, nie wahajmy się zawiadomić o nich organów porządkowych. Ścisłe respektowanie ograniczeń, nawet jeżeli są uciążliwe, jest konieczne, zarówno dla dobra nas samych, jaki i ogółu społeczeństwa". Dodaje także, że w obecnych warunkach każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania to zwiększenie ryzyka.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE